Časté otázky

Časté otázky

V tejto sekcii postupne uverejňujeme odpovede na časté otázky, s ktorými sa v praxi stretávame.

Individuálny alebo katalógový projekt domu?

Pozrite si náš článok katalógový projekt alebo projekt na mieru ohľadom tejto problematiky

Čo obsahuje cena stavby na kľúč?

Cena stavby na kľúč uvedená pri každom našom katalógovom projekte je orientačná. Môžu ju ovplyvniť rôzne faktory. Odvíja sa aj od kvality vybraných materiálov, konkrétnej firmy a lokality, v ktorej sa bude stavba realizovať.
Viac o financovaní rodinného domu sa môžete dočítať v našom článku Koľko Vás bude stáť stavba rodinného domu?

Zabezpečujete aj výstavbu rodinných domov?

Žiaľ, nie sme realizačná firma. Pre našich klientov zabezpečujeme kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Ku každému katalógovému projektu dodávame aj výkazy výmer, ktoré Vám môžu byť nápomocné pri výbere konkrétnej stavebnej firmy alebo aj pri svojpomocnej výstavbe.

Vybral som si projekt RD od Vás. Je možné umiestniť ho na môj pozemok?

Pri umiestňovaní stavby na parcelu treba rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne právnych predpisov ako aj územného plánu príslušnej obce, prípadne územného plánu zóny. Konkrétne odstupové vzdialenosti nájdete v našom článku Odstupy od susedných stavieb

Bolo by možné vidieť už zrealizované stavby na základe Vašej projektovej dokumentácie?

Žiaľ, kvôli ochrane osobných údajov nemôžeme poskytovať informácie o našich klientoch a postavených rodinných domoch. Na našej stránke nájdete fotografie už zrealizovaných stavieb a tiež vizualizácie jednotlivých rodinných domov.

Čo obsahuje projektová dokumentácia od nás?

Obsah dodávanej projektovej dokumentácie nájdete na našej stránke www.djsarchitecture.sk/obsah-projektovej-dokumentacie

Môžeme použiť Vašu projektovú dokumentáciu aj na realizáciu drevodomu?

Pokiaľ sa bude projekt využívať na stavbu drevodomu, je možné použiť náš projekt na vydanie stavebného povolenia, avšak ku kolaudácii stavby bude musieť vybraný realizátor drevodomu dodať výkresy skutočného vyhotovenia stavby spolu s certifikátmi k použitým materiálom a výrobkom a takisto bude musieť upraviť projekt požiarnej bezpečnosti a mať statický posudok na jeho konkrétnu konštrukciu.

Aké sú potrebné podklady na začiatok?

Na začiatok, pre vypracovanie návrhu stavby, sú potrebné tieto podklady:

1. Geometrický plán (výškopis + polohopis) so zaznačením inžinierskych sietí a susedných budov (vieme zabezpečiť)

2. Miestne regulatívy ako prípustná zastavanosť, výška atď. (vieme zabezpečiť zdarma v rámci zákazky)

3. Fotografie pozemku (pokiaľ ide o pozemok v inom ako Bratislavskom kraji, ktorý nie je možné navštíviť osobne)

4. Vaše základné požiadavky na dom (zastavaná plocha, počet poschodí, počet a veľkosť izieb, požiadavky na izby, kúpeľne, wc atď.)

5. Odporúčame zhotoviť aj geologický prieskum, aby prípadná nízka únosnosť zeminy nespôsobila problémy pri zakladaní stavby

Koľko stojí návrh domu, aká je cena za projekt?

Čo všetko spadá pod naše architektonicko - projekčné služby?

  1. Predprojektová príprava (zameranie, prieskum, poradenstvo na základe územného plánu atď.)

  2. Projektová príprava (analýza zámeru)

  3. Architektonická štúdia (návrh objektu a jeho prevádzky)

  4. Projekt pre územné rozhodnutie (obstaranie rozhodnutia o umiestnení stavby)

  5. Projekt na stavebné povolenie (výkresy v mierke 1:100, koordinácia s profesiami)

  6. Realizačný projekt (podrobné výkresy s vyriešením stavebných detailov)

  7. Spracovanie podkladov pre dodávateľov

  8. Spolupráca pri výbere dodávateľov

  9. Autorský dozor počas realizácie

10. Spolupráca po dokončení stavby

11. Urbanistická štúdia

12. Návrh interiéru

Aký je rozdiel medzi realizačným projektom a projektom na stavebné povolenie?

Väčšina súkromných investorov, ktorí chcú stavať rodinný dom pre seba a svoju rodinu považuje projekt akoby za nutné zlo, potrebné pre stavebný úrad. Lenže projekt budúceho domu je primárne dôležitý pre Vás, stavebný úrad zaujíma len menšia časť informácií v ňom obsiahnutých. Preto keď staviate podľa projektu vypracovaného na úrovni pre stavebné povolenie, rátajte s nedoriešenými detailmi, viacerými zmenami počas výstavby, keď si až po ukončení istej etapy poviete, že to mohlo byť aj lepšie riešené a hlavne sa zákonite zvýši cena diela, nakoľko ani zhotoviteľ z takéhoto projektu nemôže presne stavbu domu naceniť.

Ďalšou nevýhodou je, že nemáte presne dohodnuté aké materiály a v akej kvalite budú dodané, čím má zhotoviteľ veľkú voľnosť v ich používaní a teda z jeho pohľadu možnosti ušetriť na úkor kvality. „Smrteľná“ kombinácia je v tomto prípade formálny stavebný dozor za minimálny poplatok, prípadne zadarmo ako bonus pre Vás od stavebnej firmy. Takýmto prístupom umožníte, aby sa z Vás stal rukojemník zhotoviteľa kvôli vidine ušetrených niekoľko tisíc eur na projekte a dozore, ale tieto v konečnom dôsledku niekoľkokrát preplatíte a ako bonus získate nižšiu kvalitu výsledného stavebného diela.

Viac informácií na túto tému sa dozviete v našom článku realizačný projekt verzus projekt na stavebné povolenie

Čo je to obnova bytového domu alebo prečo zatepľovať bytové domy?

Pozrite si naše články na tému "Obnova bytových domov" ohľadom tejto problematiky, dozviete sa informácie podané z iného uhlu ako v štandardných článkoch o zatepľovaní panelákov v časopisoch alebo novinách.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020