ceny doplnkových služieb

Katalógový projekt štandardne neobsahuje osadenie domu na pozemok ani napojenie na inžinierske siete, čo je spôsobené veľkou individualitou stavebných pozemkov ako aj technických možností napojenia na verejné inžinierske siete. Výkres osadenia, v prípade potreby aj projekty prípojok, sa preto vyhotovujú individuálne ako doplnková služba. Pre vydanie stavebného povolenia je potrebné okrem projektu samotnej stavby dodať na stavebný úrad aj projekt osadenia rodinného domu.

Osadenie stavby

Projekt osadenia domu na pozemok
200 €
Projekt osadenia garáže na pozemok
100 €
Upozornenie: Uvedené ceny platia pri objednaní súčasne s projektom domu. V ostatných prípadoch budú ceny stanovené individuálne, minimálne s 50% príplatkom.

Prípojky a siete

Projekt prípojky vody
90 €
Projekt prípojky kanalizácie
90 €
Projekt prípojky plynu
90 €
Projekt prípojky NN (elektrina)
90 €
Projekt žumpy
90 €
Projekt studne
90 €
Projekt domovej čističky vôd (s vyústením do vodného toku)
120 € (180€)
Upozornenie: Uvedené ceny platia pri objednaní súčasne s projektom domu. Pri dodatočnom objednaní sa účtuje 50% príplatok. V ostatných prípadoch budú ceny stanovené individuálne, minimálne so 100% príplatkom. Uvedené ceny platia pre bežné dĺžky prípojok do 15m od hranice pozemku po bod napojenia na verejné inžinierske siete.

Individuálne zmeny v projekte

Zmena veľkosti alebo doplnenie 1 okna (mení sa pôdorys, rez, pohľad, výkaz okien a výpočet tepelných strát)
40 €
Posun 1 priečky alebo dverí, ak zmena neovplyvňuje vnútorné inštalácie
20 €
Posun 1 priečky alebo dverí, ak zmena ovplyvňuje vnútorné inštalácie (vodovod, kanalizácia, elektroinštalácie alebo vykurovanie)
podľa rozsahu
Posun obvodovej steny - mení sa takmer celý projekt vrátane strechy a inštalácií (v niektorých prípadoch takáto zmena nie je možná)
podľa rozsahu
Zmena tvaru, sklonu alebo konštrukcie strechy
(mení sa pôdorys strechy, rezy, pohľady, projekt statiky a bleskozvodu)
350 € - 1000€ (podľa rozsahu)
Úprava katalógového projektu domu na montovaný dom do systému podľa
klientom zvoleného dodávateľa stavby (len v detaile pre stavebné povolenie - realizačné detaily, statické prepočty a výkaz materiálov dodá dodávateľ stavby)
od 750 €
Upozornenie: Každá individuálna zmena predlžuje lehotu dodania projektu v závislosti od jej rozsahu.

Iné

Energetický certifikát pre rodinný dom
100 €
Projekt spevnených plôch a zjazdu na pozemok
120 €
Projekt oplotenia (náš typový plot pre stavebné povolenie)
100 €
Projekt fotovoltaickej elektrárne pre RD (pre stavebné povolenie)
100 €
Upozornenie: Uvedené ceny platia pri objednaní spolu s projektom domu. V ostatných prípadoch budú ceny stanovené individuálne.
EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020