Projekty stavieb, rodinné a bytové domy

individuálne projekty

Radi Vám vypracujeme projekt na mieru. V našej kancelárii sa venujeme prevažne stavbám na bývanie - od malých rodinných domov až po veľké bytové domy, no nie sú nám cudzie ani priemyselné haly alebo iné objekty. Viac informácií o nami navrhnutých stavbách nájdete v sekcii naše referencie
Rozsah prác
Každý individuálny projekt pozostáva z viacerých fáz, pričom niektoré je niekedy možné zlúčiť:

Architektonická štúdia


Architektonická štúdia predstavuje prvú základnú fázu každého projektu. V tejto fáze zisťujeme hlavné požiadavky klienta, zaoberáme sa hmotovým a dispozičným riešením objektu, pochopením lokality (genius loci) a analýzou možností pozemku investora. Pokiaľ má klient už pomerne jasnú predstavu o budúcej stavbe, tak sa ju snažíme v tejto etape čo najvernejšie preniesť na papier a odladiť.

Projekt pre územné rozhodnutie

V tejto fáze projektu nadobúda budúca stavba už konkrétnejšie parametre - je presne definovaná maximálna výška objektu, odstupy od hranice pozemku a okolitých budov, dispozičné riešenie objektu, konštrukčné výšky, body pripojenia na inžinierske siete, predbežný návrh statiky, požiarnej ochrany, zdravotechniky, kúrenia atď. Pri rodinných domoch, ktoré spadajú pod "jednoduchú stavbu" sa zlučuje projekt na územné konanie zlučuje s projektom na stavebné povolenie alebo projektom pre realizáciu stavby (nespracováva sa).

Projekt na stavebné povolenie

Tento projekt je dôležitý najmä z hľadiska vydania stavebného povolenia od príslušného stavebného úradu. Projekt na stavebné povolenie je vypracovaný do takej miery, že je podľa neho možné stavbu realizovať, ale s istými obmedzeniami. Hlavne pri väčších a zložitejších stavbách je úroveň projektu na stavebné povolenie nedostačujúca (z tohoto dôvodu majú seriózni developeri vždy realizačný projekt podľa ktorého stavbu realizujú). Projekt na stavebné povolenie sa spracováva obvykle v mierke 1:100.

Projekt pre realizáciu stavby

Je poslednou, a z hľadiska samotnej prípravy stavby najdôležitejšou fázou. Oproti projektu na stavebné povolenie obsahuje navyše aj výkazy výmer a prvkov a vybrané kritické konštrukčné detaily. Spracovaný je v mierke 1:50, niektoré časti až 1:20, obsahuje podrobnú technickú správu a prehľadne položkovito spracovaný rozpočet na celú stavbu. V našom článku aký je rozdiel medzi projektom na stavebné povolenie a projektom pre realizáciu stavby nájdete viac informácií k tejto téme.

Ceny našich služieb

Tvorba ceny za projekčné práce je závislá od viacerých faktorov ako veľkosť stavby, odhadované náklady na zhotovenie stavby, počet nadzemných a podzemných podlaží stavby, sklon terénu, ako aj náročnosť riešení a detailov požadovaných klientom.

Záväznú cenu za projekt na mieru obsahuje až cenová ponuka projekčných prác, ktorú Vám radi zašleme podľa Vašich individuálnych požiadaviek.

Orientačné ceny nájdete v našom cenníku projekčných prác.
Projekty domov na mieru
EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020