Článok - Realizačný projekt verzus projekt na stavebné povolenie

Kvalitný realizačný projekt vs. formálny projekt na stavebné povolenie

Projektová príprava stavby je veľmi dôležitou časťou v celkovom procese výstavby. Bohužiaľ zo strany niektorých investorov je stále podceňovaná. Na nasledujúcich riadkoch sa pokúsime vysvetliť rozdiel medzi kvalitným realizačným projektom a formálnym projektom na stavebné povolenie.

Projekt na stavebné povolenie

Ak si dáte vypracovať len projekt na stavebné povolenie (čím ušetríte asi tretinu oproti cene realizačného projektu - pozrite si náš cenník), projektant sa viac-menej oficiálne zbaví zodpovednosti za projekt, pretože Vám vyrieši len najdôležitejšie problémy z pohľadu stavebného úradu (odstupy od hraníc pozemku a okolitých objektov, výška stavby, počet podlaží, základné pôdorysné rozmiestnenie, jednoduché rezy objektom atď.).

Základnou požiadavkou projektu na stavebné povolenie je podľa stavebného zákona len to, aby boli splnené všetky úradné požiadavky a celkovo bol návrh realizovateľný. Samotná realizovateľnosť je pritom veľmi vágny pojem, pretože v podstate všetko je realizovateľné, ak do úvahy neberieme peniaze a čas strávený riešením vzniknutých problémov na stavbe.

Na základe  takéhoto projektu dostanete stavebné povolenie, ale skutočne podľa neho stavať bez improvizácie a hľadania riešení na stavbe nie je možné. Projekt pre stavebné povolenie totiž nerieši podrobnejšie jednotlivé stavebné konštrukcie ani náročnejšie detaily, ktoré treba zhotovovať na stavbe. Takmer s istotou sa potom stane, že sa na stavbe vyskytnú problémy, ktoré mohli byť jednoduchšie a lacnejšie vyriešené už vo fáze projektovej prípravy.

V prípade jednoduchej stavby, napríklad menšieho prízemného rodinného domu na rovine, ktorý je naprojektovaný z bežných stavebných materiálov a bez náročných detailov je možné takúto stavbu pomerne bezproblémovo postaviť aj podľa projektu pre stavebné povolenie, za predpokladu, že realizátor má dostatočné skúsenosti s takýmito stavbami.

Projekt pre realizáciu stavby (realizačný projekt)

Realizačný projekt naopak, pokiaľ je kvalitne vyhotovený, podrobne rieši jednotlivé konštrukcie, ich styky a skladby, nadväznosti jednotlivých profesií a prípadné konflikty trasovania rozvodov vo vnútri domu.

Ďalším podstatným rozdielom oproti projektu na stavebné povolenie je podrobný výkaz okien, dverí, klampiarskych a zámočníckych prác. V projekte na stavebné povolenie tieto výkazy veľakrát úplne absentujú, alebo sú na veľmi mizernej úrovni podrobnosti. V realizačnom projekte by mal byť preto spracovaný výkaz výmer a rozpočet, ktorý má pri priemernom rodinnom dome približne 300 položiek. Na základe takto spracovaného projektu vedia následne realizačné firmy rýchlo a jednoducho stavbu naceniť. Zároveň sú takto vypracované ponuky od realizačných firiem ľahko porovnateľné, pretože majú jednotný rozpis položiek, ktoré naceňujú.

Pokiaľ máte záujem pozrieť sa bližšie na to, čo všetko obsahuje taký realizačný projekt stavby prečítajte si aj náš článok obsah projektovej dokumentácie.

Kvalita projektu

Ako zistiť kvalitu projektu? Kvalita projektu je samozrejme závislá od konkrétneho projektanta. Je preto vhodné si nechať ukázať niekoľko projektov, tak aby ste videli ich spracovanie a úroveň detailov samotných výkresov.

Pokiaľ sú výkresy v malej mierke a nie je na nich jasne vidieť konštrukcie stavby, chýbajú detaily, prípadne sú materiály a prvky nejasne popísané alebo výkresy slabo okótované, nejedná sa o dobre spracovaný projekt. Taktiež dôležité sú aj referencie od ľudí. Od nich zistíte, či nemali výraznejšie problémy pri stavbe domu kvôli projektu, prípadne aký mal projektant prístup pri riešení problémov a ich celkový subjektívny dojem.

Základom každej úspešnej stavby je kvalitná príprava, ktorej hlavnou súčasťou je projektová dokumentácia. Podceňovaním tejto časti prípravy sa vystavujete veľkému riziku problémov vzniknutých na stavbe a následných dodatkov zmluvy zo strany realizačnej firmy, čím sa celé dielo predraží. V našej architektonicko-projekčnej kancelárii si zakladáme na kvalite vypracovania projektov, čoho dôkazom sú stovky spokojných klientov.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020