Projekty stavieb, rodinné a bytové domy

analýza cenových ponúk

Ukončením vypracovania realizačného projektu s podrobným rozpočtom prichádza fáza naceňovania realizácie stavby jednotlivými oslovenými realizačnými firmami.

Prijaté cenové ponuky treba podrobne analyzovať a nie len pozrieť výslednú cenu, ktorá môže byť veľmi zavádzajúca. Mnohé firmy z dôvodu nižšej výslednej sumy nahrádzajú položky v rozpočte inými nerovnako kvalitnými, prípadne pre niektoré položky dajú nulové výmery, čím si vytvárajú priestor pre budúcu možnosť dofaktúrovania stavebných prác.

Komplexné objektívne vyhodnotenie všetkých obdržaných ponúk je náročnou úlohou aj pre skúsených odborníkov, preto sme presvedčení, že pre laika je to takmer nesplniteľná úloha.
Pri väčších stavbách odporúčame robiť výberové konanie na minimálne dve základné kolá s následným individuálnym pohovorom so zástupcami dvoch najlepšie vyhodnotených realizačných firiem.

Službu oslovenia realizačných firiem, analýzy cenových ponúk, vyhodnotenia a pomoci pri výbere definitívneho dodávateľa stavby spoplatňujeme individuálne  po vzájomnej dohode s investorom.
EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020