Obnova bytových domov

obnova bytových domov

Obnova bytových domov je problematika, ktorej sa naša projekčná kancelária venuje už od svojho vzniku. Ako ľudia, ktorí vyrástli v „panelákoch“ k nim máme osobitný vzťah a nepovažujeme ich za niečo zlé a nekvalitné. Mnohé novostavby z čias divokej výstavby v 90-tych rokoch sú postavené nekvalitnejšie a z mnohých uhlov pohľadu neodbornejšie ako toľko kritizované paneláky. Sme presvedčení, že paneláky majú veľký potenciál na zlepšenie svojho technického a vizuálneho stavu, čo dokazujú mnohé úspešné komplexné obnovy nielen nami projektovaných obnov panelových bytových domov.

Rozsah obnovy

Obnova bytových domov obvykle zahŕňa nielen samotné zateplenie a odstránenie systémových porúch bytového domu, ale napríklad aj obnovu spoločných rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky. Obnova bytového domu ako aj projektová dokumentácia k obnove je vysoko individuálna, z tohto dôvodu vždy vlastníkom navrhujeme a vysvetľujeme rôzne varianty riešenia jednotlivých stavebných úprav podľa finančných možností konkrétneho domu až pokiaľ spolu nenájdeme najvhodnejšie riešenie.

Finančná analýza možností obnovy

V prípade, ak správca neurobil finančnú analýzu možností Vášho bytového domu, sme schopní po dodaní podkladov o súčasnom stave fondu opráv a jeho mesačnej tvorbe urobiť alternatívy financovania navrhovaných stavebných prác. Základné alternatívy spočívajú vo využití úveru zo ŠFRB, dotácie na odstránenie systémových porúch, komerčného úveru z banky alebo stavebnej sporiteľne a vlastných zdrojov. Súčasťou finančnej analýzy možností bytového domu je aj spracovanie alternatív a odporučenie najvhodnejšej výšky tvorby fondu opráv na m2 podlažnej plochy so zreteľom na minimálnu finančnú príťaž jeho obyvateľov.

Hlavné dôvody pre obnovu panelových bytových domov

1.  Predĺženie životnosti konštrukcií bytového domu
2.  Šetrenie energie na vykurovanie bytov a nebytových priestorov
3.  Rádovo vyššia estetická a architektonická kvalita domu
4.  Vyššia povrchová teplota stien - zvýšený tepelný komfort obyvateľov
5.  Celkové zvýšenie finančnej hodnoty bytového domua
Obnova bytových domov
EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020