Projekt - Výkres

naše služby

Základnou službou našej projekčnej kancelárie, ku ktorej poskytujeme ďalšie súvisiace služby, je vytvorenie individuálneho architektonického návrhu (jedinečné dielo pre danú lokalitu a pozemok) v spolupráci s investorom. Táto spolupráca pozostáva z konzultácií, formovaní požiadaviek investora na budúcu stavbu (veľkú časť týchto požiadaviek si uvedomíte až v priebehu konzultácií, kde sa snažíme od Vás získať maximum informácií, aby budúca stavba spĺňala Vaše vysoké očakávania).

Filozofia našej práce spočíva v citlivom návrhu domu k charakteru a mierke okolitých budov, maximálnom využití orientácie, sklonu a geometrického pomeru strán pozemku, zapracovaní Vašich všetkých relevantných požiadaviek (v rámci platnej legislatívy a noriem STN) a zároveň vytvorení dobrého technického riešenia, ktoré zjednoduší realizáciu Vašej stavby.

Ponúkame služby v nasledovných oblastiach:
Projekty stavieb, rodinné a bytové domy
Sme presvedčení, že dobré technické riešenia, správne skladby jednotlivých konštrukcií, optimálne tepelno-technické parametre týchto konštrukcií, Vám mnohonásobne vrátia peniaze vložené do kvalitného projektu pri realizácii stavby ako aj počas jej užívania.
EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020