Montovaný alebo murovaný dom

Montovaný dom alebo murovaný? Podrobné porovnanie – výhody a nevýhody

Aký je rozdiel medzi murovaným a montovaným domom. Aké má výhody a nevýhody montovaný dom oproti tradičnému murovanému? Pokiaľ zvažujete stavbu domu a zamýšľate sa nad jeho konštrukciu, potom sa Vám v nasledujúcom článku pokúsime podrobnejšie objasniť výhody a nevýhody oboch systémov.

Treba si však hneď na úvod povedať, že ani jeden zo systémov nie je dokonalý alebo zlý za každej situácie, každý má svoje pre a proti a je vhodný v inej konkrétnej situácii. Keby bol niektorí z nich vyslovene nevýhodný, určite by už dávno zanikol, pretože by oň ľudia stratili záujem.

Pri murovaných domoch nerobí zásadný rozdiel, či použijete tehlu alebo pórobetón. Pri montovaných domoch sú však rozdiely v konštrukcii obrovské.

Nie je montovaný dom ako montovaný dom

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že montovaný dom je veľmi široký pojem, ktorý obvykle zahŕňa domy na báze drevenej, oceľovej, keramickej alebo betónovej nosnej konštrukcie. V našom článku sa budeme ďalej zaoberať montovanými domami na báze dreva, pretože tie sú na Slovensku jednoznačne najrozšírenejšie v rámci montovaných stavieb.

Okrem toho sa montované domy na báze dreva líšia aj podľa systému výstavby na:
Montovaný dom z hranolov
Hranolový systém -  jednotlivé hranoly sa v mieste stavby pospájajú do nosného systému domu a zvonka aj zvnútra sa opláštia doskami (napríklad OSB a drevoštiepkové dosky) a zaizolujú. Jedná sa o prácnejší a časovo náročnejší spôsob výstavby montovaných domov.
Montovaný dom z panelov
Panelový systém -  skladá sa z panelov zhotovených vo výrobnej hale dodávateľa, ktoré sa pospájajú v mieste stavby do stien. Jedná sa o stredne rýchly spôsob výstavby montovaných domov.
Montovaný dom z hotových stien
Stenový systém -  na stavbu sa dovezú hotové skompletizované steny s rozvodmi a osadenými oknami, ktoré sa za pomoci žeriavu osadia na miesto a pospájajú. Jedná sa o najrýchlejší systém výstavby, ale dopravne a technologicky je náročný. Tento systém nie je vhodný na pozemky, kde nie je prístup pre kamión a malý žeriav.
Podľa použitej formy dreva môžeme montované domy na báze dreva rozdeliť na:
Montovaný dom z masívnych drevených stien
Montované domy z masívneho dreva - jedná sa o drahšie systémy, ktoré môžu pozostávať z masívnych hranolov, ktoré sa na seba ukladajú podobne ako pri klasických zrubových stavbách (fínske a kanadské drevodomy) alebo z masívnych drevených CLT panelov - krížom lepené masívne drevo v aspoň troch vrstvách, názov pochádza z anglického výrazu "cross laminated timber", v skratke CLT. Takto upravené drevo je tvarovo stabilnejšie.
Montovaný dom s využitím drevotrieskových dosiek
Montované domy s využitím drevotriesky alebo drevoštiepky – jedná sa o lacnejšie systémy, ktoré pozostávajú zo sendvičových konštrukcií. To znamená z nosnej časti, izolačnej časti a inštalačnej časti (rozvody elektriny...). Nosná časť obvykle pozostáva z hranolov zo smrekového stavebného dreva - KVH hranolov, ktoré sú navzájom pospájané z vnútornej strany opláštené OSB doskami. Z vonkajšej strany sa zvyknú oplášťovať napríklad drevovláknitými doskami.
Montovaný alebo murovaný dom - Cenové porovnanie
Cena

Montované domy z masívneho dreva sú drahšie ako murované stavby o približne 30-40%. Jedná sa však o pravé drevené stavby, ktoré sú skutočne ekologické a v prípade správne zvolených povrchových úprav stien poskytujú jedinečnú vnútornú mikroklímu. Lacnejšie montované domy na báze drevotriesky, drevoštiepky a podobne sú v ideálnom prípade lacnejšie o približne 10% ako murované domy.

Montované domy zatiaľ nie sú veľmi rozšírené na Slovensku. V roku 2016 tvorili asi len 10% zo všetkých dokončených domov v danom roku, pričom montované domy z masívneho dreva tvorili približne 2% z celkového počtu dokončených domov.

Okrem toho sa na trhu v súčasnosti nachádza obrovské množstvo rôznych systémov, z ktorých sa ročne postaví len zopár desiatok domov. Z toho nám vychádza, že ich cena ešte nie je podľa nás celkom optimálna v porovnaní s murovanými stavbami.

Predpokladáme však, že cenový rozdiel medzi lacnejšími variantami montovaných domov a murovanými stavbami sa bude časom zväčšovať s tým, ako budú narastať platy stavebných robotníkov (vyššia prácnosť v mieste stavby u murovaných stavieb) a čím viac budú montované stavby rozšírené. V susednom Rakúsku tvoria napríklad montované stavby približne 30% z celkového počtu dokončených stavieb, takže priestor na rast tohto segmentu stavieb na Slovensku určite existuje.
Kvalita a náročnosť prác / svojpomocná výstavba

Čo sa týka náročnosti stavebných prác, jednoznačne technologicky zložitejšie sú montované domy. Tieto domy takisto závisia oveľa viac od kvality prevedených prác ako murované domy, pretože do stien sa nesmie dostať počas výstavby žiadna vlhkosť, nesmú sa porušiť izolácie v stene, pričom musia byť veľmi presne zmontované. Toto je aj dôvodom prečo montované domy stavajú výhradne robotníci zaškolení pre konkrétny montovaný systém.

Práve spomínaná presnosť konštrukcií pri montovanom dome je kľúčová a tá do istej miery závisí od presnosti základovej dosky. Z tohto dôvodu je istejšie si dať vyhotoviť základovú dosku u tej istej firmy, ktorá Vám dodá montovaný dom – predídete tak možnému riziku z vyhovárania sa na iného dodávateľa.

Murované konštrukcie sú tradičným materiálom, kde okrem krivosti stien nie je až tak veľmi čo pokaziť. Z tohto dôvodu nie je problém murovanú stavbu stavať aj svojpomocne.
Do budúcna si však myslíme, že svojpomocná výstavba domov bude zákonom zakázaná, podobne ako napríklad v Rakúsku. Súvisí to s tým, že všetky stavby sú čoraz technologicky náročnejšie, pričom po roku 2020 už budú môcť byť stavané len v pasívnom štandarde.
Životnosť domu
Životnosť stavieb

Životnosť stavby do veľkej miery závisí od kvality prevedených prác. Keďže montované domy sú vo všeobecnosti technologicky náročnejšie a o čosi háklivejšie na vlhkosť, dá sa predpokladať, že budú mať mierne nižšiu životnosť ako murované domy. Samozrejme vždy to ale závisí od konkrétneho prípadu.

Okrem toho si musíme uvedomiť, že dom po určitom čase aj tak morálne zastará a stane sa väčšinou neatraktívny pre mladšie generácie, alebo jednoducho len finančne príliš nákladný. Veď povedzme si úprimne, kto z nás by chcel bývať čo i len v 40-ročnom dome v pôvodnom technologickom vybavení.

Z tohto dôvodu si myslíme, že bežný rodinný dom si stavia človek jednoducho len pre seba a svoje potreby, ďalšie generácie ho obvykle aj tak prestavajú a zrekonštruujú na nepoznanie alebo zbúrajú a postavia si nový.
Rýchlosť výstavby

Montované domy sú známe rýchlosťou výstavby, no murované dnes za nimi veľmi nezaostávajú. Rýchlosť výstavby je totiž, okrem hrubej stavby, pri oboch viac-menej rovnaká. Pri oboch musíte vybudovať základy a urobiť väčšinu dokončovacích prác - uložiť rozvody vody a kanalizácie v podlahách, zaviesť vykurovanie, položiť podlahy, obklady, strešnú krytinu, nainštalovať sanitu a v neposlednom rade nahodiť omietky.

Z moderných murovacích materiálov, ktoré používajú takmer výhradne suché lepiace procesy (tehly, pórobetón..) trvá postaviť hrubú stavbu bungalovu len o približne 2-3 týždne dlhšie oproti montovanému domu. Pri poschodových murovaných domoch je to približne o 5-6 týždňov dlhšie kvôli mokrým procesom betonáže v strope.

Najrýchlejším systémom montovaných stavieb je už spomínaný stenový systém, kde Vám určité firmy dokážu v extréme (pri menších domoch) postaviť hrubú stavbu za 1-3 dni. Vo finále viete ušetriť aj tak maximálne len pár mesiacov oproti murovanej stavbe.
Horľavosť domu
Horľavosť

Oficiálne sú síce murované stavby nehorľavé (obvykle trieda horľavosti A1), no pokiaľ ich zaizolujeme polystyrénom, tak sa podľa platných požiarnych predpisov takáto stavba považuje za čiastočne horľavú. V zásade, je z hľadiska požiaru jedno, či sa jedná o murovanú alebo montovanú stavbu na báze dreva, obe musia spĺňať platné požiarne predpisy – to znamená nosná konštrukcia domu sa vplyvom požiaru nesmie zrútiť skôr ako za určitý čas, ktorý je potrebný na evakuáciu osôb – obvykle 30 minút.

Drevo sa napríklad dnes pomerne hojne využíva aj na konštrukciu požiarnych dverí, pretože kým prehorí, trvá to nejaký čas. Vplyvom väčšieho požiaru môže skrehnúť a popraskať aj murovaná konštrukcia domu natoľko, že už nemusí staticky vyhovovať, takže nakoniec v oboch prípadoch bude potrebné dom jednoducho len zbúrať – no a v takom prípade je výhodnejšie mať montovaný dom.

Ďalším obmedzením je aj to, že na Slovensku je zatiaľ povolené stavať stavby na báze dreva len do výšky maximálne dvoch podlaží kvôli prísnym požiarnym predpisom. Okrem toho, keďže drevo je považované za horľavejší materiál ako murivo, musíte rátať s väčšími odstupovými vzdialenosťami od susedných domov ako pri murovaných domoch, toto platí hlavne v prípade dvojpodlažných montovaných domov na báze dreva. Toto môže byť zásadné obmedzenie v prípade, že máte veľmi úzku alebo malú parcelu
Viac podlahovej plochy pri rovnakej zastavanej ploche

Montované domy poskytujú pri rovnakej zastavanej ploche o približne 7% viac podlahovej plochy v interiéri ako murované domy. Toto je výsledkom lepšie tepelne izolovaných obvodových konštrukcií, ktoré môžu byť následne tenšie.

Pivnica alebo čiastočne zapustené podlažie vo svahu

Pokiaľ chcete stavať pivnicu alebo máte dom vo svahu s čiastočne zapusteným podlažím, potom môžete použiť montovaný systém na báze dreva len na podlažie nad úrovňou terénu, nižšie uložené časti musia byť vymurované alebo vyliate betónom z dôvodu ochrany pred vlhkosťou v zemi.
Inštalácie v dome
Inštalácie a rozvody v rámci domu

Všetky rozvody a inštalácie v stenách montovaných domoch z panelových a stenových systémov sú vopred pripravené na mieru vo výrobnej hale podľa projektu. Ide o to, že do samotnej steny montovaného domu nesmiete zasahovať, aby ste neporušili jej izolácie a nezačala Vám vnikať vlhkosť do stien, čím by mohli steny začať vnútri plesnivieť, prípadne by mohla degradovať tepelná izolácia.

Z tohto dôvodu sa teplá a studená voda vedie výhradne v podlahách, prípadne inštalačných predstienkach, takže polohu väčšiny sanitárnych predmetov si viete zmeniť aj neskôr. Horšie je to v prípade rozvodov elektriny, ktoré musia byť ťahané v stenách. Pri systémoch z masívneho dreva, sa dá väčšinou elektrina naťahať kdekoľvek v drážkach v dreve, no pri sendvičových variantoch s OSB doskami a podobne je to problém. Z tohto dôvodu majú niektoré systémy špeciálnu inštalačnú časť steny na vnútornej strane. Mnoho systémov však túto možnosť nemá a tak je neskôr takmer nemožné upravovať polohu rozvodov elektriny. Na toto je potrebné myslieť ešte pred výstavbou, pretože za pochodu už potom nie je možné prispôsobovať inštalácie ako sa to bežne deje v prípade murovaných stavieb. V takom prípade môžu pomôcť aj čoraz rozšírenejšie bezdrátové elektrické inštalácie.

Menšou nevýhodou montovaných domov, ktoré nie sú z masívneho dreva je aj to, že pri väčšine systémov nemôžete uchytávať nábytok (vŕtať) do stien kdekoľvek ako v murovanej stavbe. Musíte totiž trafiť presne do nosnej časti konštrukcie tak, aby ste neporušili izolácie. V prípade ťažších predmetov je potrebné vopred vo výrobe spevniť nosnú konštrukciu steny – napr. na zavesenie zásobníka teplej vody.
Tepelná akumulácia

Tepelná akumulácia stien a stropov je nesporne vyššia u murovaných stavieb. Súvisí to s vyššou hmotnosťou murovacích materiálov a z toho vyplývajúcej vyššej tepelnej kapacity. Toto však nemusí byť len výhodou ako sa väčšinou tvrdí.

Montované domy majú dnes podobne ako murované pomerne vysokú povrchovú teplotu stien, takže pocit sálania chladu zo stien nám nehrozí, tým pádom sa stráca do istej miery aj význam ohrievania stien akumulovaním tepla v nich.

Keďže dnešné stavby majú veľmi malé tepelné straty, výhodnejšie je zakúriť si len toľko, koľko práve treba s tým, že teplo hneď aj pocítite.

Opačná situácia však nastáva v lete. Vtedy majú murované stavby, ale aj masívne drevené stavby výhodu v tom, že dokážu určité množstvo tepla počas dňa naakumulovať v konštrukciách a tým pádom spomaliť jeho prehrievanie oproti ľahkému montovanému domu.
Akustika v dome
Akustika v dome

U ľudí bežne prevláda názor, že akustika montovaných stavieb je horšia ako pri murovaných. Toto môže, ale aj nemusí byť pravda, záleží to od konštrukcie konkrétnej steny.

Vo všeobecnosti platí, čím je materiál ťažší, tým lepšie tlmí hluk prenášaný vzduchom. Keďže montované domy sú štandardne ľahšie ako murované, za bežných podmienok môžu mať horšie zvukovo izolačné vlastnosti.

Steny montovaných domov si však vedia pomôcť rôznymi izoláciami a materiálmi, ktoré majú dobré zvukovo izolačné vlastnosti, keď sa skombinujú (napríklad sadrokartón, minerálna vlna a podobne).

Konkrétne akustické vlastnosti si preto musíte preveriť u Vami vybraného dodávateľa montovaného domu.
Ekologickosť materiálov a zdravie

Vo všeobecnosti môžeme považovať montované domy na báze dreva za ekologickejšie ako murované, už len z toho dôvodu, že využívajú obnoviteľné zdroje (drevo alebo odpad zo spracovania dreva). Okrem toho montované domy je ľahšie odstrániť a recyklovať ako murované.

Domy z masívneho dreva poskytujú jednoznačne najpríjemnejšiu vnútornú klímu, pričom sa jedná o čisto prírodný materiál.

Keď sa však pozrieme bližšie na technológie lacnejších montovaných domov využívajúcich drevotriesky a drevoštiepky, je tu podľa nás určité riziko, že použité nátery a chemické ošetrenia nemusia byť šetrné voči životnému prostrediu a možno ani ľudskému zdraviu, aj keď tie by mali spĺňať aspoň minimálne predpisy na bezpečnosť a zdravie osôb. Máme na mysli náterovú alebo impregnačnú ochranu proti vlhkosti, škodcom, plesniam, rôzne lepidlá a podobne. Tieto látky sa pri murovaných stavbách bežne nevyskytujú.

Murované domy sa skladajú, v prípade tehál z tehliarskej hliny, ktorá sa ťaží zo zeme, z vody a určitých prímesí ako ľahčidlá. Pórobetónové tvárnice zasa z vápna, piesku, vody a plynotvorných látok (do šedého pórobetónu sa pridáva aj elektrárenský popolček). Tehla sa následne vypečie v peci a pórobetón vysuší v autokláve.
Porovnanie domov
Záver

Každý výrobca montovaných domov má svoj systém, ktorý sa líši cenou ale aj kvalitou použitých materiálov. Bolo by nesprávne všetkých hodiť do jedného vreca a uviesť k nim nejaké všeobecné výhody a nevýhody. Z tohto dôvodu sme montované stavby na báze dreva rozdelili do niekoľkých kategórií na základe spoločných charakteristík, ktorým sme vypichli ich výhody a nevýhody. V prípade murovaných sme ich zlúčili do jednej kategórie, keďže sú v zásade veľmi podobné (v našom článku o rozdieloch medzi tehlou a pórobetónom nájdete viac informácií).

Naše porovnanie výhod a nevýhod jednotlivých systémov hrubej stavby montovaných a murovaných domov nájdete na obrázku nižšie.

Nech už sa rozhodnete pre ktorýkoľvek systém hrubej stavby domu, dôležité je vybrať si správny systém pre Vás.

Pokiaľ máte k dispozícii dostatok peňazí a máte záujem o montovaný dom na báze dreva, potom je určite najlepšou voľbou skutočný drevodom z masívneho dreva, ktorý ponúka jedinečnú vnútornú mikroklímu a okrem toho je aj na pohľad príťažlivý a ekologický. Jedná sa o najkvalitnejšiu, ale aj najdrahšiu formu montovaných domov na báze dreva.

Pokiaľ Vám ide hlavne o rýchlosť výstavby, potom zvoľte systém zo sendvičových panelov alebo stien, ktoré budú čo najviac skompletované priamo vo výrobe.

Pokiaľ máte záujem o montovaný dom na báze dreva hlavne z dôvodu ušetrenia peňazí oproti murovanému domu, potom si vyberajte v oblasti najlacnejších systémov s využitím drevotriesky a drevoštiepky (OSB dosky, drevovláknité dosky) a sadrokartónu. Dávajte si ale pozor na kvalitu prác a záručné podmienky, pretože v oblasti najlacnejších systémov je obvykle aj najvyššie riziko problémov so stavbou.

Pokiaľ Vám ide o ekologickosť materiálov a zdravšie prostredie v dome, voľte si také systémy, ktoré používajú lepidlá s nízkym obsahom volatilných (prchavých) organických látok, bez použitia formaldehydov, s ekologickými nátermi a s využitím dreva z trvalo udržateľného hospodárstva.

V ostatných prípadoch sa zatiaľ oplatí zvoliť overenú klasiku - murovanú stavbu. Stále podľa nás ponúka najlepší pomer ceny a kvality. V budúcnosti sa to však môže zmeniť.


Poznámka: Úlohou článku bolo čo najobjektívnejšie zosumarizovať výhody a nevýhody montovaných a murovaných domov. V našej projekčnej kancelárii projektujeme rovnako murované ako aj montované stavby, na základe individuálnych požiadaviek našich klientov. Z tohto dôvodu vylučujeme akýkoľvek záujem preferovať jeden konkrétny systém.

V prípade záujmu si môžete pozrieť naše referencie z oblasti rodinných domov na mieru, prípadne naše katalógové projekty rodinných domov - tie máme štandardne naprojektované ako murované, z dôvodu aby vyhoveli čo najširšej skupine ľudí.
Porovnanie murovaného domu s montovaným - výhody a nevýhody

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020