Referencie - Aspekty správneho výberu okien

Aké okná vybrať do domu? 6 dôležitých aspektov

Ponuka dodávateľov okien je momentálne veľmi široká a pre laika dosť neprehľadná na to, aby vedel, ako správne vybrať okná podľa svojich požiadaviek a finančných možností. Cieľom nášho článku je pomôcť pri výbere okien a nasmerovať vás na ich dôležité parametre.

Materiálové bázy

Základné materiály na výrobu okien, resp. ich rámov a krídel, sú plast, drevo, hliník, prípadne oceľ. Ďalšie materiálové bázy vznikajú kombináciou menovaných alebo kompozitom s iným materiálom. Tieto kombinácie sú obvykle drevo-hliník alebo plast-hliník, ktoré kombinujú rám z dreva alebo plastu a na vonkajšiu ochranu pred poveternostnými vplyvmi využívajú takmer bezúdržbový hliníkový clip. Príkladom kompozitov sú fiberglassové okná, ktoré vznikajú zmiešaním sklených vlákien a polyesterovej živice v rôznom pomere podľa výrobcu profilu - zvyčajne cca 70:30 až 80:20 v prospech sklených vlákien.

Na obrázkoch nižšie sú zobrazené plastové, plast-hliníkové, drevo-hliníkové a hliníkové okná.
Okno plastové
Okno plast-hliníkové
Okno drevo-hliníkové
Okno hliníkové
Cenové poradie a zastúpenie na trhu

Zoradenie okien podľa cenovej kategórie od najlacnejších po najdrahšie:

- plastové okná
- fiberglassové a drevené okná
- plast-hliníkové okná
- drevo-hliníkové okná
- hliníkové okná
- málo používané okná z vysoko kvalitných oceľových profilov.

Najrozšírenejšie v súčasnosti sú plastové okná, prevažne kvôli ich nízkej cene. Menej používané sú drevené a hliníkové okná, ale ich podiel na trhu je stabilný. Ostatné spomínané materiálové bázy okien majú malé zastúpenie na trhu z dôvodu vyššej ceny a nižšej informovanosti verejnosti.

Ako vybrať okná do domu: porovnanie 6 dôležitých vlastností

Vlastnosti rámov na rôznych materiálových bázach sú rôzne a nedajú sa úplne jednoznačne a jednoducho porovnať. Ako základné kritéria na posúdenie a porovnanie jednotlivých okien som si stanovil ich životnosť a údržbu, teplotechnické vlastnosti, pevnosť a odolnosť proti vlámaniu, požiarnu odolnosť a teplotnú rozťažnosť, estetiku a ekológiu. Správna montáž okien je takisto veľmi dôležitá, ale nemám ju ako porovnať, tak som aspoň popísal základné možnosti, ktoré samotná montáž poskytuje.

Životnosť a údržbaUž samotný termín životnosť okna nie je jednoznačný, pretože napríklad životnosť tesnenia a kovania je nižšia (cca. 15-30 rokov, v závislosti na kvalite a údržbe) než samotná životnosť rámu.

Pri drevených oknách treba rozlišovať životnosť rámu a jeho povrchovej úpravy, ktorá je diametrálne odlišná. Životnosť kvalitného dreveného rámu je cca. 100 rokov, zatiaľ čo životnosť jeho povrchovej úpravy je zhruba 10-15 rokov. Aplikáciou obnovovacieho náteru vieme životnosť povrchovej úpravy postupne predlžovať.

Životnosť plastových okien je cca. 25-35 rokov, čo s ohľadom na morálne opotrebenie a neustále skracovanie cyklu výmeny výrobkov v dnešnej dobe môže väčšine populácie postačovať.

Životnosť hliníkových a oceľových okien je veľmi vysoká, cca. 100 rokov. Výhodou je, že odpadá potreba obnovovať povrchovú úpravu ako u drevených okien. Čistiť a mazať kovanie, umyť tesnenie a natrieť ho silikónovým olejom raz ročne treba u všetkých spomínaných okien rovnako.

Teplotechnické vlastnostiTeplotechnicky je zo spomínaných materiálov najlepšie mäkké drevo a plast, nasleduje tvrdé drevo, fiberglass, oceľ a hliník. Hliník je približne 10-krát tepelne vodivejší ako oceľ, ale z hľadiska prenosu tepla je to pri tak vysokých číslach už nepodstatné.

Dôležitejšie je uvedomiť si, ako sú profily okien konštruované. Iba okná na báze dreva majú plnostenný prierez, ostatné materiály pozostávajú z tenkostenných profilov. Kovové rámy majú prerušenie tepelného mosta, to znamená dve vrstvy kovu oddelené izolantom. Tepelnotechnické parametre takýchto okien závisia len na kvalite a hrúbke izolantu plniaceho funkciu prerušenia tepelného mosta.

Plastové alebo fiberglassové profily využívajú uzavreté vzduchové komory podobne ako, napríklad tehly. Počet takýchto komôr naprieč profilom zlepšuje tepelno-technické parametre. V dnešnej dobe síce ani toto už nie je celkom pravda, lebo delenie profilu na príliš hustú sieť komôr môže mať opačný efekt (hrúbka vzduchovej dutiny nemá byť menšia ako 5 mm).

Ako zistiť hrúbku rámu okna

Ak si zoberieme celkovú hrúbku rámu (stavebná hĺbka profilu), odrátate po 3 mm na vonkajšiu a vnútornú stenu profilu, zhruba 1 mm na prepážky medzi komorami a 35 - 40 mm na najširšiu komoru používanú na vloženie výstuže, tak vám vyjde, že 5-komorový profil nesmie klesnúť pod 70 mm stavebnej hĺbky a 6-komorový profil pod 78 mm. 

Vyplnenie komôr profilu tepelnoizolačnou penou alebo použitie profilu bez oceľovej výstuže výrazne zlepší výsledné tepelno-technické vlastnosti, na ktoré má takisto vplyv počet tesnení naprieč profilom rámu okna.

V súčasnosti sa už okná len s jedným tesnením nevyrábajú, všetky profily majú minimálne vnútorné a vonkajšie tesnenie. Kvalitnejšie profily už obsahujú aj stredové tesnenie, ktoré rozdelí  vnútorný priestor na dve oddelené komory. Výhodou je, že takéto okno má lepší súčiniteľ škárovej neprievzdušnosti (cez zatvorené okno sa dostane menej vzduchu z exteriéru do interiéru) a zároveň zabezpečí, aby sa do zmienenej druhej komory voda vôbec nedostala. Takto je možné garantovať ochranu kovania pred korozívnymi účinkami vody.

Predpokladáme, že rámové profily so stredovým tesnením sa stanú za niekoľko rokov štandardom, preto odporúčame pri zvažovaní aké okná dať do domu, zobrať do úvahy tento aspekt a nehľadieť iba na cenu samotných profilov.

Fotografie nižšie uvádzajú príklad okien bez a so stredovým tesnením : 1 – otvory pre odvod vody, 2 – vonkajšie tesnenie, 3 – sieťka proti hmyzu, 4 – stredové tesnenie
Okno bez stredového tesnenia
Okno so stredovým tesnením

Pevnosť a odolnosť proti vlámaniu do domuNajpevnejšie okná sú oceľové a hliníkové, ktoré sú oveľa pevnejšie, ako druhé v poradí drevené okná. Fiberglassové okná sú v tomto parametri možno na úrovni tvrdého dreva, ale veľa záleží na tvare a vnútornom členení profilu, podobne ako u plastových profilov. Plastové okná sú najmäkšie a potrebujú výstuž z pozinkovanej ocele hrúbky minimálne 2 mm. Výstuž je ukrytá v strede rámu alebo krídla okna, ktoré sa niekedy zlepuje so zasklením, na ktoré potom prenáša zaťaženie vetrom a krútenie profilu, čím odpadá potreba vystuženia krídla okna oceľovým profilom. Nevýhoda napevno spojeného krídla okna so zasklením je v nemožnosti vymeniť len zasklenie, treba vymeniť celé krídlo, prípadne ak sa tento profil už nevyrába, tak aj celé okno. 

S pevnosťou úzko súvisí pohľadová šírka okenných profilov. Inak povedané na zabezpečenie rovnakej pevnosti, alebo aspoň minimálnej vyžadovanej, treba použiť prierezovo väčší profil. Z toho vyplýva, že plocha pre zasklenie je menšia, a teda menej svetla sa prepustí do interiéru objektu. Pevnosť rohových spojov okien je dnes už asi najlepšia u plastových okien, kde sa koncové hrany teplovzdušne zvaria a vytvoria tuhú rámovú konštrukciu. Čím má profil väčšiu stavebnú hĺbku, tým je táto pevnosť vyššia. Drevené a hliníkové okná sa v rohoch spájajú lepením za pomoci rohového prvku.

Odolnosť proti vlámaniu závisí hlavne od kvality kovania či obsahuje uzatváracie body s takouto odolnosťou. Pri požiadavke odolnosti proti vypáčeniu sa vkladá minimálne jeden takýto uzatvárací bod. Dôležitá je aj uzamykateľná kľučka, ktorá zamedzí jej otočeniu do otvorenej polohy po odvŕtaní z exteriéru. Čo sa týka odolnosti rámov, vo všeobecnosti sú výrazne lepšie kovové ako drevené či plastové rámy. Väčšina páchateľov sa snaží dostať dovnútra vypáčením a ak sa im to nepodarí, polovica z nich svoj zámer prehodnotí a odíde. Pri rodinnom dome sa páchateľ štatisticky najčastejšie snaží dostať dnu terasovými dverami, oknom a až potom vchodovými dverami. Pri bytoch sú to logicky hlavne vchodové dvere.

Požiarna odolnosť a teplotná rozťažnosťZ hľadiska požiarnej odolnosti sú najlepšie kovové a fiberglassové rámy okien, potom drevené a najhoršie sú plastové. Z hľadiska sálania tepla sú najlepšie drevené a fiberglassové rámy okien. Preto sú mnohokrát požiarne dvere vyhotovené z dreva, na prekvapenie väčšiny ľudí. Ak má okno odolávať požiaru, najdôležitejšie je jeho zasklenie, ktoré musí byť protipožiarne s predpísanou požadovanou odolnosťou EI prípadne EW (E-celistvosť, I-izolácia, W-sálanie) v minútach. Pri rodinných alebo bytových domoch väčšinou nie je potrebné, aby mali okná požiarnu odolnosť.

Teplotná rozťažnosť je objemová zmena materiálu vplyvom vzrastajúcej alebo klesajúcej teploty. Každý materiál reaguje na zvýšenie teploty relatívne rôzne, čo znamená, že napríklad taký plast má zhruba 10-násobok teplotnej rozťažnosti v porovnaní s drevom. Mieru teplotnej rozťažnosti definuje koeficient α, ktorý má približné hodnoty pre drevo 5, oceľ 13, hliník 22, sklo 9, plast PVC 52, tehla 6, betón 15, fiberglass približne ako sklo atď.

Ak spájame rôzne materiály s rôznym koeficientom α, potom pri zvyšovaní teploty dochádza k rôznym objemovým zmenám, respektíve vzniku napätí, čo môže mať pri prekročení istej hodnoty deštrukčné účinky. Kvôli tomu je nutné z dôvodu veľkých rozdielov koeficientu α skla a plastu PVC vkladať oceľovú výstuž do rámu, ktorá potom eliminuje toto vzniknuté napätie.

Estetika a ekológia pri výbere okien do domuZ estetického a pocitového pohľadu je človeku vo všeobecnosti najbližšie drevo. Vytvára príjemnú atmosféru, pocit pohodlia a útulnosti. Navyše je to obnoviteľný materiál a jeho spracovanie vyžaduje asi najmenej energie, čiže ekologicky najmenej zaťažuje životné prostredie. Plast sa vyrába z ropy, ktorá je neobnoviteľná, obsahuje stabilizátory, ktoré ak sú na báze olova tiež nadmerne zaťažujú životné prostredie. Recyklácia PVC je už zvládnutá, dá sa znova použiť na výrobu profilov s istými menšími obmedzeniami hlavne na pohľadových plochách. Z estetického hľadiska je plastové okno najnižším štandardom.

Hliník je takisto vyčerpateľná surovina, na výrobu ktorej sa spotrebúva veľké množstvo energie pri jeho oddelení z ťaženej rudy bauxitu elektrolýzou. Jeho výhoda ale spočíva vo vysokej miere recyklovateľnosti. Hliník je esteticky tvrdý, ale má širokú škálu farebných úprav (vypaľovanie práškovými farbami) a navyše vysokú mechanickú odolnosť proti poškodeniu.

Zasklenie

Do nedávna bol štandard na trhu izolačné dvojsklo s hodnotou Ug=1,1 W.m-2.K-1, hliníkovým dištančným rámikom a 90% plneným argónom s hrúbkami skiel a vzduchovej dutiny 4-16-4. Tento štandard je v súčasnosti nahradený izolačným trojsklom 4-12-4-12-4, takisto plneným argónom, prípadne kryptónom a s dištančným rámikom na báze hliníka alebo menej tepelne vodivého plastu, prípadne kompozitu. Takéto zasklenie môže mať v závislosti od spomenutých parametrov Ug=0,7-0,5 W.m-2.K-1. To znamená cca. polovičnú tepelnú stratu v porovnaní s v minulosti používaným izolačným dvojsklom.

Výhodou je, že už v dnešnej dobe sa za izolačné trojsklo oproti dvojsklu veľa nepripláca, hlavný rozdiel v cene je za hlbší a tepelno-izolačne kvalitnejší rám okna. Nespornou výhodou izolačného trojskla oproti dvojsklu je okrem ušetrených energií za kúrenie hlavne minimálna, ak vôbec nejaká kondenzácia vody na spodnom okraji zasklenia a eliminácia studeného sálania od okna. Posledné menované výrazne zvyšuje tepelnú pohodu v miestnosti, obzvlášť ak máte pracovný stôl alebo posteľ pri okne.

Zasklenie môže byť bezpečnostné použitím lepiacej fólie (VSG) alebo kalením jednotlivých skiel (ESG). ESG má zvýšenú mechanickú a teplotnú odolnosť a pri poškodení sa rozsype na drobné neostré čiastočky, čím sa výrazne znižuje riziko poranenia osôb. VSG sú dve stavebné sklá zlepené špeciálnou fóliou, ktorá zvyšuje jeho mechanickú odolnosť a v prípade poškodenia, ak sklo praskne, jednotlivé úlomky ostanú nalepené na fólii. Viacnásobným vrstvením sklo - fólia sa dosahujú rôzne stupne mechanickej odolnosti až po nepriestrelnosť či odolnosť proti výbuchu. Takáto fólia navyše zabráni prieniku 95-99% UV žiarenia.

Kovanie a údržba

Kovanie je mechanikou celého okna. Vďaka nemu môžete okno otvárať, sklápať, dať do mikroventilačnej polohy ako ho aj bezpečne zavrieť. Dnešné okná používajú celoobvodové kovania rôznych výrobcov. Z estetického hľadiska môžu byť viditeľné, čiastočne skryté alebo úplne skryté. Práve úplne skryté kovanie zvyšuje estetickú hodnotu okna a dá vyniknúť jeho elegantným líniám bez rušivého vplyvu pántov, ktoré sú zabudované v ráme okna, z interiéru je viditeľná len kľučka. Po montáži okien je potrebné nastaviť kovanie. Z času na čas je potrebné kovanie opäť nastaviť, návod k nastaveniu jednotlivých kovaní nájdete na stránke výrobcov.

Montáž okienVýhody aj tých najkvalitnejších okien vie neuveriteľným spôsobom znegovať nekvalitná montáž. Kvalita montáže je väčšinou veľká neznáma, preto je dôležitá vybrať si serióznu firmu s dlhoročnou históriou, u ktorej je veľký predpoklad, že si nezoberie na zodpovednosť partiu neskúsených montérov, na prácu ktorých spätne doplatí cez množstvo reklamácií zákazníka.

Montáž okien by sa mala prevádzať podľa normy STN 73 3134. Obsah tejto normy nie je záväzný, má len odporúčací charakter. V jednoduchosti povedané, podľa normy by sa mali okná montovať na tzv. pásky. Ide o paropriepustnú pásku zo strany exteriéru a paronepriepustnú pásku zo strany interiéru. Medzi týmito páskami sa nachádza vrstva tepelnej izolácie – PUR pena. Pásky chránia tepelnú izoláciu pred degradáciou vplyvom vody a vlhkosti. Páska zo strany exteriéru bráni vode prenikať ďalej do interiéru a naopak interiérová páska chráni tepelnú izoláciu pred migráciou vlhkosti z interiéru do exteriéru. Samotné pásky taktiež zlepšujú súčiniteľ škárovej neprievzdušnosti, čiže zabraňujú vzduchu z exteriéru dostať sa dovnútra vplyvom vetra cez styk rámu a konštrukcie okna. Ich najdôležitejšou funkciou je zabrániť degradácii tepelnej izolácie vplyvom vody a vlhkosti. Samotná degradácia tepelnej izolácie trvá niekoľko rokov, takže hlavné výhody montáže „na pásky“ sa prejavia až neskôr. Väčšina okien sa v súčasnosti stále montuje klasickým spôsobom s použitím PUR peny a následným vyspravením a zaomietaním.

Na záver ešte jedna rada, ako vybrať okná

Na záver by sme vám chceli poradiť, aby ste si pred kúpou nových okien vopred určili maximálnu sumu, ktorú ste schopní a ochotní zaplatiť. Potom si zrátajte počet m2 plochy nových okien. Zjednodušene môžete uvažovať za m2 plastových okien 150€, fiberglassových 200€, drevených 250€ a hliníkových cez 300€. Zasklenie odporúčam jednoznačne izolačným trojsklom, ktoré je výrazne lepšie ako izolačné dvojsklo, navyše mnohí dodávatelia vám ho dajú za cenu dvojskla s tým, že si priplatíte za kvalitnejší rám s väčšou stavebnou hĺbkou a lepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami, ktorý je vhodný pre použitie izolačného trojskla.

Okná kupujte výlučne od firiem s históriou a potrebnými certifikátmi, výhodou je členstvo v niektorom z profesných združení. Vyžiadajte si referencie a nebojte sa pýtať na detaily pri výrobe, prevedení okien, dopravy a montáže. Prístup a reakcie predajcu na vaše otázky takisto veľa napovedia.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020