Článok - Koľko Vás bude stáť vykurovanie domu?

Koľko Vás bude stáť vykurovanie domu?

Náklady na vykurovanie tvoria významnú časť prevádzkových nákladov rodinných domov. Z hľadiska výberu projektu rodinných domov je preto dôležité zohľadniť aj túto skutočnosť, aby ste potom po prvej vykurovacej sezóne neboli nepríjemne prekvapení. Pre laika je takmer nemožné správne určiť potrebu tepla na vykurovanie rodinných domov, ale dodržaním jednoduchých zásad sa dá na potrebe aj spotrebe tepla na vykurovanie veľa ovplyvniť.

Bungalov verzus poschodový dom

Vy, ako investor, najviac ovplyvníte výberom vhodného tvaru a podlažnosti rodinného domu. Dvojpodlažný rodinný dom je jednoznačne energeticky výhodnejší ako jednopodlažný bungalov. Rovnako tvar rodinného domu ovplyvňuje jeho energetickú náročnosť. Princíp je jednoduchý, čím menej ochladzovaných plôch, tým menej strát. Najvýznamnejšie tepelné straty sú cez strechu (teplý vzduch stúpa smerom nahor), ďalej obvodové steny, okná a dvere a nakoniec cez podlahu rodinného domu. Z toho vyplýva, že jednopodlažný rodinný dom o rovnakej výmere ako dvojpodlažný rodinný dom, musí mať vyššie straty na vykurovaní z dôvodu, že má dvojnásobnú plochu strechy aj podlahy. Nehovoriac o investičných nákladoch na konštrukciu strechy a podlahy, ktorých výstavba 1m2 stojí viac ako steny. Výhodou bungalovu je na druhej strane jeho bezbariérovosť, čo môže byť v niektorých prípadoch rozhodujúce.
Schéma úniku tepla cez konštrukcie
Jednoduchý tvar domu

Ďalšou dôležitou zásadou je čo najjednoduchší tvar bez zbytočných zalomení a odskokov fasády a strechy. Táto požiadavka je čiastočne v rozpore so zaujímavým architektonickým riešením fasády, ale neznamená to automaticky nudnú a škaredú fasádu. Šikovný architekt vie navrhnúť pekné fasády aj pre pasívne domy, ktoré sú vo všeobecnosti v tomto zmysle najtvrdším orieškom.


Orientácia rodinného domu

Dôležitým faktorom, ktorý viete, ako budúci investori a stavebníci ovplyvniť, je orientácia rodinného domu na pozemku, respektíve v skoršej fáze aj výber samotného pozemku, ktorý má významný vplyv na energetickú náročnosť budúcej stavby. Pri pasívnych domoch je to kriticky dôležité. Orientácia pozemku, svahovitosť, poloha prístupovej cesty a bezprostredné okolie, to všetko sú faktory, ktoré v konečnom dôsledku vplývajú na výslednú potrebu tepla na vykurovanie.

Výber z projektov rodinných domov je veľký, preto ak chcete zlepšiť jeho energetickú bilanciu, vyberte si taký, ktorý má veľké presklené plochy na fasáde, ktoré budete mať na svojom pozemku orientované na juh. Výhodu majú individuálne navrhované projekty domov, kde všetky tieto faktory dokáže šikovný a skúsený architekt pretaviť do reality.


Tepelné izolácie

V celkovej bilancii potreby tepla na vykurovanie okrem vyššie spomínaných faktorov zohrávajú najdôležitejšiu úlohu dostatočne hrubé a z hľadiska tepelných mostov dobre vyriešené tepelné zaizolovanie domu. Kvalita a hrúbka tepelnej izolácie, okrem minimálnych hodnôt vyžadovaných slovenskými technickými normami, závisí od návrhu architekta – projektanta na základe Vašich požiadaviek na energetickú náročnosť domu. Samozrejmou súčasťou obvodových stien musia byť okná a dvere s výplňou z izolačných trojskiel a tomu zodpovedajúcich rámov. Bez nich sa nie je možné priblížiť k úrovni nízkoenergetických domov (potreba tepla na vykurovanie  < 50 kWh/m2.rok).


Cena za vykurovanie

Zo skúseností je treba povedať, že z pohľadu vlastníkov domov ani nie je tak dôležitá potreba tepla ako celková cena, ktorú bude treba za vykurovanie zaplatiť. Výslednú cenu samozrejme ovplyvňuje nastavenie vnútornej teploty a spôsob vetranie ľudí v dome, ako aj dĺžka vykurovacej sezóny a vonkajšie teploty počas nej. Ak tieto faktory zanedbáme a budeme uvažovať normovú zimu a normové správanie ľudí (podmienky podľa STN 73 0540), tak výpočet spotreby tepla na vykurovanie bude násobkom vykurovanej plochy domu (pozor, počíta sa aj plocha obvodových a vnútorných stien – nezamieňať s úžitkovou plochou) a potreby tepla na vykurovanie v kWh/m2.rok. Takto dostanete celkovú hodnotu tepla v kWh.

Podľa toho či kúrite na plyn alebo elektrinu si treba pozrieť na stránkach Vášho dodávateľa energie v príslušnej tarife koľko Vás stojí v eurách jedna kWh. Vynásobením celkového počtu spotreby energie (tepla) v kWh s jednotkovou cenou od dodávateľa zistíte výslednú cenu, ktorú zaplatíte za kúrenie vo Vašom dome. Jednotkovú cenu energie od dodávateľa nezabudnite spočítať z hodnoty za distribúciu a za dodávateľa (napr. SPP distribúcia a SPP). Na obrázku nižšie je príklad troch rodinných domov s rôznou potrebou tepla na vykurovanie a výslednou cenou za vykurovanie plynom.
Príklad výpočtu nákladov na vykurovanie
Vašu peňaženku výrazne ovplyvníte aj svojím užívateľským správaním, spôsobom vetrania a nastavením vykurovacej teploty vzduchu na termostate počas vykurovacej sezóny. Empiricky je dokázané, že pri vykurovaní o každý 1°C naviac oproti výpočtovým 20°C zvyšujete spotrebu na vykurovanie o cca 7%. Počas vykurovacej sezóny je preto dôležité vetrať nárazovo 2-3krát denne, ak je to možné priečne a hlavne s oknami otvorenými dokorán. Vetranie so sklopeným oknom je absolútne neefektívne z hľadiska účinného vyvetrania vzduchu v miestnosti, ale veľmi účinné čo sa týka tepelných strát a lokálneho podchladenia stien, takže počas vykurovacej sezóny radšej zabudnite na sklopené okná.

V rámci tvorby projektovej dokumentácie Vám vieme spracovať podrobné energetické hodnotenie potreby tepla na vykurovanie domu, kde potom vieme spolu meniť parametre jednotlivých stien, okien a dverí, striech, podláh a iných parametrov na dosiahnutie čo najlepšieho možného výsledného efektu.
Naše katalógové projekty rodinných domov majú taktiež podrobne spracované energetické hodnotenie potreby tepla na vykurovanie domu, ktorého výsledky Vám poskytujeme v nami spracovanej prehľadnej tabuľke nákladov na vykurovanie.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020