Stavba domu z pórobetónu
Stavba domu z tehly

Z akého materiálu stavať rodinný dom? Tehla alebo pórobetón?

V tomto článku sa dozviete rozdiely medzi dvoma najpoužívanejšími materiálmi pre obvodové a vnútorné steny rodinných domov. Týmito materiálmi sú v našom regióne tehla a pórobetón. Najprv sa pozrime na to, aký majú vplyv na celkovú cenu stavby domu.

Vplyv ceny murovacieho materiálu na stavbu domu

V prvom rade treba povedať, že význam druhu použitého murovacieho materiálu sa z finančného hľadiska väčšinou až príliš preceňuje. Pri štandardnom projekte rodinného domu, resp. projekte bungalovu, tvorí celková cena za murovací materiál iba približne 6% z ceny stavby samotného domu. Čiže aj v prípade, ak dokážeme zohnať materiál, ktorý je o tretinu lacnejší ako druhý, rozdiel bude maximálne 2% z celkovej ceny stavby domu. To platí za predpokladu, že prácnosť oboch použitých materiálov je približne rovnaká. Z tohto pohľadu sa materiálu stien prisudzuje oveľa väčší finančný význam ako je primerané.

V nasledujúcej časti si rozoberieme jednotlivé rozdiely medzi nimi.

Ako nastaviť kritéria výberu

Pred samotným výberom je vhodné spýtať sa sám seba, ktoré vlastnosti stavebného materiálu sú pre mňa dôležité? Je to životnosť, pevnosť, tepelnoizolačná vlastnosť, akustika, kotvenie predmetov na stenu, nasiakavosť, vzduchotesnosť, prácnosť pri výstavbe alebo náročnosť pre vedenie rozvodov elektriny, vody a kanalizácie? Na základe odpovedí na uvedené otázky si budete vedieť ľahšie vybrať.

Tehla verzus pórobetón

Pevnosť - z hľadiska pevnosti je na tom tehla lepšie ako pórobetón, životnosťou približne rovnako.

Tepelnoizolačné vlastnosti má lepšie pórobetón, pretože je homogénny vo všetkých smeroch (rovnaká štruktúra v celom objeme tvárnice).

Akustika je pri rovnakej hrúbke oboch materiálov lepšia u tehly, nakoľko tehly sú ťažšie. Treba ale povedať, že pri obvodovej stene to nie je až tak veľmi dôležité, keďže rozdiely sú malé a väčšina hluku príde do interiéru cez okná.

Kotvenie predmetov na stenu, napr. kuchynská linka, sa určite robí lepšie do pórobetónového muriva ako do dierovanej tehly (plná pálená tehla bola z tohto hľadiska najlepšia). Tehla je totiž dierovaná a jej črep je krehký, zatiaľ čo pórobetón je plný v celom priereze. Navyše do pórobetónu netreba vŕtať s príklepom. Použiť treba určite správne hmoždinky, napr. univerzálne hmoždinky typu Fischer UX.

Nasiakavosť je vlastnosť, ktorá nie je až tak dôležitá, lebo každé murivo musí byť chránené voči vode a vlhkosti. Z hľadiska celkovej nasiakavosti je na tom mierne horšie pórobetón,

Vzlínavosť je výrazne nižšia pri pórobetóne, čo znamená že vlhkosť Vám nevystúpi na stenách do veľkej výšky.

Vzduchotesnosť sa oveľa lepšie dosahuje pri pórobetóne, pretože ten nemá veľké vzduchové dutiny ako tehla. Tento parameter je dôležitý hlavne pri pasívnych domoch, svoj význam má aj pri nízkoenergetických a ultra nízkoenergetických domoch.

Prácnosť pri stavbe je jednoznačne nižšia pri pórobetóne (čiže aj lacnejšia cena práce), kde 1 m2 steny postavíte za približne 65% času potrebného pre tehlu. Súvisí to najmä s tým, že pórobetónové tvárnice sú väčšie ako tehly a majú aj mierne vyššiu presnosť.

Drážkovanie pre rozvody elektriny, vody a prípadne kanalizácie sa robí výrazne jednoduchšie pri pórobetóne. Tieto práce následne šetria peniaze za elektrikára a inštalatérov, ktorí si započítavajú drážkovanie stien do ceny diela.

Kedy sa musím definitívne rozhodnúť

V každom projekte domu musí byť definovaný použitý stavebný materiál. Ak si dávate vypracovať projekt na mieru, viete sa s architektom vopred dohodnúť na konkrétnom použitom materiály, čo znamená, že rozhodnúť by ste sa mali už vo fáze projektovania stavby. 

Pokiaľ si kúpite katalógový projekt domu, tam je už konkrétny materiál navrhnutý a to zvyčajne tehla alebo pórobetón, nakoľko tieto dva materiály odzrkadľujú preferenciu absolútnej veľkej väčšiny populácie. Pokiaľ Vám naprojektovaný materiál nevyhovuje, katalógový projekt domu netreba upravovať, pretože oba stavebné materiály sú pomerne jednoducho zameniteľné pri realizácii stavby.

V našich katalógových projektoch domov používame prevažne pórobetón, pretože pri stavbe je ľahšie nahraditeľný tehlou ako v opačnom prípade (tehla má vyššiu pevnosť v tlaku).
Pórobetón verzus tehla - porovnanie vlastností
Záver

Historicky najobľúbenejší materiál bol u nás vždy tehla. Z tehly stavali už naši dedovia a pradedovia. Z tohto dôvodu je dodnes všeobecne najobľúbenejším stavebným materiálom. Dnešné tehly však s tými pôvodnými (plnými pálenými) majú už len veľmi málo spoločného. Kvôli prísnym požiadavkám na zamedzenie tepelných strát cez steny je v nich omnoho viac vzduchu vo forme vzduchových dutín (vzduch tepelne izoluje). Týmto opatrením stratili tehly z veľkej miery svoju akumulačnú schopnosť, váhu a pevnosť. Dnešné moderné tehly a pórobetónové tvánice sú z tohto dôvodu svojimi vlastnosťami veľmi podobné.

Toto porovnanie z uvedených dôvodov nemá jednoznačného víťaza a finálne rozhodnutie je preto na Vás a Vašich preferenciách. Cieľom článku je pomôcť Vám zorientovať sa v množstve porovnávaných vlastností týchto dvoch najpoužívanejších materiálov.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020