Referencie - Väzníkový alebo tradičný krov

Väzníkový alebo tradičný krov? Výhody a nevýhody. Porovnanie

V našom článku sa dozviete aký je rozdiel medzi väzníkovým krovom a tradičným tesárskym krovom, a ktorý z nich si zvoliť v akom prípade. Vo všeobecnosti výber vhodného krovu záleží od veľkosti strechy, jej tvaru, sklonu, rozpätia a spôsobu akým tento priestor chcete využívať. Pozrime sa preto bližšie na oba typy krovov.

Väzníkový krov

Väzníkový krov je ľahká, priestorovo stužená konštrukcia, ktorá sa skladá z prefabrikovaných dielcov nazývaných priehradové väzníky. Tieto sa skladajú z drevených hranolov, ktoré sú spájané oceľovými styčníkovými doskami ešte vo výrobe. Celá konštrukcia je vyrobená z tenkého reziva, ktorého kvalita a rozmery sú predpísané už v projekte. Väzníkový krov je preto nutné dať zhotoviť špecializovanej firme, ktorá Vám jednotlivé väzníky navrhne a zhotoví vo svojej výrobnej hale, následne ich dovezie na miesto stavby a zmontuje. Na stavbe sú osadené pomocou auto-žeriavu do požadovanej polohy a spojené oceľovými L-profilmi do kompletného krovu.

Tento typ krovu je používaný vo väčšine novostavieb v krajinách západnej Európy a USA, pretože jeho zhotovenie je oveľa menej náročné na ľudskú prácu, čím vychádza jednoznačne lacnejšie ako tradičný krov. Na Slovensku, zásluhou lacnejšej pracovnej sily, tento finančný rozdiel nie je jednoznačný – záleží od konkrétneho použitia väzníkového krovu. Pozrime sa preto na jednotlivé výhody a nevýhody jeho použitia:
Väzníkový krov na rodinnom dome L110 z nášho katalógu rodinných domov. Väzníkový krov sme zvolili s ohľadom na pomerne zložitý pôdorysný tvar domu a nízky sklon strechy.
-  Pri zložitejších tvaroch striech vychádza vo všeobecnosti lacnejšie ako klasický krov. Napríklad pokiaľ máte dlhšie presahy strechy, väčšie rozpony, valby, oblúky a podobne, potom môže úspora na dreve predstavovať až 40% oproti klasickému krovu

-  Rýchlejšia montáž (približne za 1 deň)


-  Celkovo nižšia hmotnosť krovu, z čoho vypl
ýva nižšie zaťaženie základov a stien domu

-  Možnosť preklenutia väčšieho priestoru až do rozpätia 20m bez dodatočných nosných stien alebo stĺpov


-  Podhľad sa montuje priamo na v
äzníky zospodu, takže nie sú potrebné pomocné konštrukcie alebo trámy

-  Pred výrobou vám prvky krovu zoptimalizujú na zaťaženie podľa vybratej strešnej krytiny, konkrétnej snehovej a veternej oblasti.
-  Priestor krovu nie je možné využiť ako podkrovie, len ako úložný priestor

-  Výhodný len do sklonu približne 30° (nad tento sklon neúmerne rastú náklady)

Tradičný krov

Pod tradičným krovom myslíme v dnešnej dobe najviac preferovaný hambálkový krov, ktorý je najekonomickejší. Pri ostatných typoch tradičných krovov (stojatá alebo ležatá stolica, vešadlo, vzperadlo) sa čiastočne stráca výhoda voľného využiteľného priestoru podkrovia a okrem toho majú vyššiu spotrebu dreva.
Tradičný krov na dome I95 z nášho katalógu projektov domov. Tradičný krov sme zvolili s ohľadom na jednoduchý pôdorysný tvar domu a jeho menšie rozpätie o dĺžke 7,8m.
-  Priestor je možné využiť ako obytné podkrovie alebo ako úložný priestor

-  Vhodný aj na väčšie sklony strechy (nad 30°)

-  Tradičný krov nie je nutné dať zhotoviť špecializovanej firme. Pokiaľ viete získať lacnejších tesárov alebo drevo na stavbu krovu, môžete ušetriť. Treba si však dať pozor, pretože mnohokrát idú ušetrené financie na úkor kvality.
-  Nevhodný na nízke sklony (približne pod 20°), pretože potom už nie je využiteľný ako podkrovie. Pri takomto sklone obvykle vychádza drahšie ako väzníkový krov

-  Preklenutia priestoru (rozpätie) len približne do 8 až 10m bez potreby dodatočných nosných stien alebo stĺpov

-  Pri zložitejších tvaroch a väčších rozpätiach striech vychádza vo všeobecnosti drahšie ako väzníkový krov

-  Pokiaľ si zakúpite katalógový projekt domu a nedáte si krov upraviť na Vašu konkrétnu snehovú a veternú oblasť, budete ho mať istotne predimenzovaný.

Záver

Pokiaľ chcete plnohodnotne využívať priestor krovu ako obytné podkrovie je tradičný krov viac-menej jediná možnosť. Výhodnejší je takisto pokiaľ chcete väčší sklon strechy (nad 30°) a preklenujete menšie rozpätia (približne do 8-10m) pri pomerne jednoduchom tvare strechy. Tradičnému krovu najviac sedí sedlová strecha (v tvare písmena A) na domoch s jednoduchým obdĺžnikovým tvarom.

Pokiaľ však neplánujete využívať priestor krovu ako obytné podkrovie a chcete strechu s miernym sklonom (pod 25°) alebo zložitejším tvarom, je pre Vás pravdepodobne vhodnejší väzníkový krov. Takisto pokiaľ preklenujete väčšie rozpätia, napríklad máte dom v tvare štvorca o rozmeroch 12x12m bez vnútorných nosných stien alebo stĺpov, potom je väzníkový krov viac-menej jediná možnosť.

Pri oboch typoch krovu platí, že čím väčšie bude jeho zaťaženie, tým viac materiálu sa spotrebuje a tým drahšie Vás vyjde. Pod zaťažením máme na mysli zaťaženie od snehu (záleží od snehovej oblasti, v ktorej sa nachádza Vaša stavba – platí, že čím je menší sklon strechy, tým je väčšie zaťaženie od snehu), zaťaženie od vetra (je závislé od sklonu strechy – platí, že čím je väčší sklon strechy, tým je väčšie zaťaženie od vetra) a takisto aj úžitkové zaťaženie (napríklad váha predmetov, ktoré plánujete umiestniť do priestoru krovu). Takisto dôležité je aj zaťaženie od strešnej krytiny. Vo všeobecnosti sú najľahšie krytiny plechové a najťažšie zasa betónové krytiny.

Až po zvážení všetkých uvedených faktorov sa môžete zodpovedne rozhodnúť, ktorý typ krovu bude pre Vás vhodnejší, ako po stránke finančnej, tak aj po stránke využiteľnosti. Pokiaľ sa však stále neviete jednoznačne rozhodnúť, bude pravdepodobne lepšie prenechať toto rozhodnutie na odborníkov, ktorí posúdia všetky uvedené aspekty na Vašom konkrétnom prípade. Naša architektonická kancelária vykonáva takéto posúdenie štandardne pri každom návrhu rodinného domu.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020