Článok - Výmena otvorových konštrukcií

Výmena otvorových konštrukcií

Výmena otvorových konštrukcií zahŕňa výmenu okien v spoločných častiach domu, vstupných brán, zasklených stien na prízemí alebo pri schodisku a výťahoch bytového domu, v mnohých prípadoch riešených ako copilitové steny. Všetky menované konštrukcie je lacnejšie a efektívnejšie vymeniť ako akýmkoľvek spôsobom sanovať.

Pri návrhu nových konštrukcií treba brať v úvahu mnoho faktorov ako životnosť konštrukcií, typy materiálov a konštrukčné riešenia vrátane spôsobu realizácie. Najkomplikovanejšia z vyššie menovaných je výmena copilitových alebo zasklených stien, výmena okien je relatívne jednoduchá záležitosť, vybrať si treba správny profil, zasklenie a typ montáže podľa typu priestoru do ktorého budú montované.

Copilitové alebo zasklené steny

Ich výmena je už v prevažnej väčšine prípadov nutná, mechanicky ani teplotechnicky sú v nevyhovujúcom stave, nehovoriac o častom zatekaní do budovy cez netesnosti v nich. Tieto konštrukcie je potrebné demontovať a nahradiť ich buď celopresklenými novými konštrukciami alebo vymurovať steny do výšky parapetu s osadením okien. Celopresklené steny je z nášho pohľadu vhodné robiť iba ak sa vlastníci dohodnú na variante s hliníkovým rámom, plastové varianty zasklených stien nie sú podľa nás z dlhodobého hľadiska dobrá investícia.

Výnimkou môžu byť úzke zasklené steny niektorých typov panelákov, kde aj plastové rámy môžu konkurovať hliníkovým – viď obrázky nižšie. Prvý obrázok dokumentuje pôvodný stav ako boli presklené steny realizované, ďalší obrázok ukazuje riešenie pomocou celopresklenej plastovej steny a posledný obrázok zobrazuje riešenie formou vymurovania parapetov s osadením dvojkrídlového plastového okna.
Obnova bytových domov - výmena presklených stien
Obnova bytových domov - výmena presklených stien
Obnova bytových domov - výmena presklených stien
Výmena vstupnej brány

Vstupná brána ponúka veľa možností riešenia a preto je potrebné ju dôsledne odkonzultovať s vlastníkmi resp. zástupcami vlastníkov bytov. V každom prípade odporúčame hliníkovú alebo oceľovú vstupnú bránu (najodolnejšia ale zároveň aj najdrahšia) oproti plastovým, ktoré nevydržia v dlhodobom horizonte časté používanie a rýchlo sa opotrebujú – nehovoriac o nízkej odolnosti voči vandalizmu. Zasklenie je najlepšie používať bezpečnostné lepené, ktoré má vysokú odolnosť proti nárazom, úderom a aj v prípade rozbitia iba lokálne praskne, ale nevypadne – ostane nalepené na bezpečnostnej fólii, čím zabráni prípadnému poraneniu osôb.

Do vstupných brán neodporúčame osádzať poštové schránky z viacerých dôvodov. Väčšinou takéto riešenia nie sú veľmi estetické, vo väčšine prípadov výrazne znižujú presvetlenie vstupných priestorov, lákajú vandalov, pri veternejšom počasí cez schránky prefukuje a vzniká prievan. Preto si myslíme, že je vhodnejšie umiestniť schránky do vstupných priestorov tak, aby nezasahovali do komunikačných koridorov k výťahom alebo schodisku. Navyše si treba uvedomiť, že čip alebo kľúč od brány aj tak musí mať poštárka, ktorá roznáša doporučené zásielky.

Z praktického hľadiska je dobré umiestniť do spodnej časti vstupnej brány jednu veľkú hromadnú schránku na letáky, aby Vám brigádnici roznášajúci tieto letáky nechodili do bytovky a nevhadzovali ich do individuálnych schránok.

Príklad takejto výmeny vstupnej brány zobrazujú obrázky nižšie, na prvom je pôvodný stav pred výmenou a na druhom je zachytený stav po výmene za hliníkovú vstupnú bránu s DEK systémom, nerezovým madlom, schránkou pre hromadnú poštu a bezpečnostným sklom.
Obnova bytových domov - výmena vstupnej brány
Obnova bytových domov - výmena vstupnej brány

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020