Článok - Systémové poruchy bytových domov

Systémové poruchy bytových domov

Systémové poruchy bytových domov sú poruchy, alebo nedostatky na bytových domoch, ktoré sa časom prejavili u konkrétneho typu bytového domu a ktoré sú spôsobené nesprávnym konštrukčným riešením alebo použitím nevhodných materiálov a za výskyt ktorých nenesú vinu vlastníci bytov. Na systémové poruchy je preto možné žiadať dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Zoznam systémových porúch ako aj približný spôsob ich odstránenia je orientačne popísaný v zákone č. 134/2013, ktorým sa dopĺňa zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Plné znenie zákona je možné stiahnuť voľne na internete.

Dotácia na odstránenie systémových porúch je aktuálne až do výšky 70% oprávnených nákladov, ale zároveň je maximálna výška dotácie na odstránenie systémovej poruchy limitovaná aj určitou sumou na m2 podlahovej plochy. Nasledujúca tabuľka prehľadne zobrazuje jednotlivé systémové poruchy, prejav ich existencie a približné riešenie ich odstránenia. Na ďalšie tu neuvedené systémové poruchy je možné žiadať o zvýhodnený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).
Systémové poruchy bytových domov

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020