Článok - Sanácie striech

Sanácie striech

Sanácia strechy je náročná záležitosť z technického aj finančného hľadiska. Z jednotlivých stavebných prác potrebných vykonať pri obnove bytového domu je sanácia strechy v prevažnej väčšine prípadov najurgentnejšia. Pre obyvateľov nielen podstrešných podlaží je dôležitejšia ako samotné zateplenie obvodových stien.

Strechy z čias výstavby panelových domov sú totiž principiálne nevhodne riešené a materiály na nich použité sú už dávno po svojej technickej životnosti. Lokálne priesaky do bytov boli riešené prevažne lokálnymi opravami a tieto majú iba obmedzenú životnosť, navyše stoja vlastníkov neustále peniaze, ktoré je veľakrát vhodnejšie investovať do komplexného riešenia na najbližších 15-20 rokov. Záruku na strechu majú seriózne firmy nastavenú na 10 rokov. V prípade problémov počas tohto obdobia sú všetky opravy hradené samotným zhotoviteľom (mimo mechanického poškodenia vandalizmom).

Sanácia strechy so zateplením sa rieši v zásade dvoma hlavnými spôsobmi : strecha s klasickým poradím vrstiev a strecha s obráteným poradím vrstiev. Pri obnove panelových domov sa v drvivej väčšine prípadov rieši ako strecha s klasickým poradím vrstiev, ktorá je navyše finančne dostupnejšia. Strecha s klasickým poradím vrstiev znamená, že hydroizolácia je nad vrstvou tepelnej izolácie ako vrchná vrstva (môže byť pod štrkovým zásypom). Na výber potom ostáva typ samotnej hydroizolácie, typ tepelnej izolácie a prípadnej spádovej vrstvy.

Hydroizolácia plochej strechy je riešená použitím asfaltových pásov alebo fólií. Na výber je nespočetné množstvo výrobcov jednotlivých systémov, ktoré sa dajú aplikovať. Orientovať sa v nich a vybrať čo možno najlepšiu možnosť dokáže len odborne spôsobilá osoba s pomocou vlastníkov alebo zástupcov vlastníkov bytov, ktorí dôverne poznajú potreby, požiadavky a finančné možnosti obnovovaného bytového domu.

Obrázky nižšie dokumentujú obnovu strechy použitím asfaltových pásov s vyspádovaním pomocou termobetónu (polystyrénbetón) a druhý príklad ukazuje použitie fólie na báze mPVC bez spádovej vrstvy. Výhody a nevýhody jednotlivých riešení ako aj cenové relácie riešime s vlastníkmi individuálne počas tvorby projektovej dokumentácie.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020