Článok - Zateplenie obvodového plášťa

Zateplenie obvodového plášťa

Zateplenie obvodového plášťa budovy je najviditeľnejšia časť obnovy bytového domu. Z hľadiska šetrenia energie na vykurovanie tvorí najväčší podiel strát, preto je jeho zateplenie spolu so strechou objektu najdôležitejšie. Prvé zateplenia panelových bytových domov pozostávali väčšinou len zo zateplenia obvodového plášťa. Postupne ako sa zvyšovali nároky a vedomosti o zatepľovaní, začali sa bytové domy riešiť viac komplexne.

Základné otázky pri zateplení obvodového plášťa je hrúbka a typ izolantu. Typ izolantu sa pri zateplení budov kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS - slovenský ekvivalent KZS) používa expandovaný polystyrén (EPS), extrudovaný polystyrén (XPS) a minerálna vlna (MV). Iné typy izolácií ako napríklad penové sklo, grafitový polystyrén a iné sa používajú len zriedka. Najčastejšie používaným izolantom je polystyrén EPS, potom minerálna vlna a ako posledný v tomto rebríčku je extrudovaný polystyrén. V rovnakom poradí je aj ich cena, kde m3 najlacnejšieho polystyrénu EPS stojí cca 40€, minerálna vlna cca 90€ a extrudovaný XPS polystyrén cca 120€. Ich ceny závisia od ceny vstupných materiálov a energií, v priebehu roka kolíšu najviac podľa ceny ropy ako vstupnej suroviny.

Typ izolantu závisí tiež na mieste a výške zabudovania, kde požiarne predpisy určujú materiály s danou triedou reakcie na oheň, ktorú v mnohých prípadoch polystyrény nespĺňajú. Najznámejšou požiadavkou na použitie minerálnej vlny je požiarna výška 22,50 m (požiarna výška nie je to isté ako výška budovy) pre obnovovanú budovu. Pri novostavbách je táto hodnota ešte prísnejšia.
1. Penetračný náter    2. Lepiaca malta    3. Izolant (EPS, XPS, MV)    4. Kotevné hmoždinky    5. Armovacia sieťka    6. Výstužná vrstva    7. Penetračná vrstva omietky    8. Tenkovrstvá omietka    9. Zakladací a rohový profil

Hrúbku izolantu má stanoviť projektant, ale ten môže uvažovať iba s potrebným minimálnym tepelným odporom. Preto je dobré, ak sa na hrúbku izolantu nepozeráme iba z pohľadu minimálnych normových požiadaviek, ale do úvahy berieme aj ekonomickosť daného riešenia. Cena zateplenia rastie s hrúbkou tepelnej izolácie iba minimálne, pretože všetky ostatné komponenty ostávajú rovnaké. Úsporu na vykurovaní robí z celého zateplenia iba samotná vrstva tepelnej izolácie, preto každý centimeter izolantu naviac prináša väčšiu úsporu nákladov za teplo na vykurovanie. Jednoduchou finančnou analýzou sa dá vyčísliť, že návratnosť celej obnovy je lepšia v prípade väčších hrúbok izolantov.

Máme záujem aby obnova Vášho domu bola ekonomicky čo najefektívnejšia, preto s hrúbkou izolantu pod 100mm uvažujeme iba v odôvodnených prípadoch. Na obnovu panelových bytových domov používame vo väčšine prípadov hrúbku izolantu 100-140mm.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020