Článok - Projekty domov: ako sa v nich vyznať?

Projekty domov: ako sa v nich vyznať?

V tomto článku sa dozviete viac o tom, ako sa vyznať v bežných projektoch rodinných domov a čo znamenajú jednotlivé značky a symboly v stavebných výkresoch.

Projekt domu  je v podstate návodom na stavbu rodinného domu, preto pokiaľ sa v ňom budete vyznať, dokážete si celý dom nielen lepšie predstaviť, ale aj jednoduchšie si odkontrolujete jeho výstavbu.

Všeobecné zásady
Mierka vo výkresoch
Každý výkres je nakreslený v určitej mierke, pri stavebných výkresoch je to obvykle mierka 1:50, čo znamená, že 1cm na výkrese predstavuje 50cm v skutočnosti.

Konštrukcie, cez ktoré prechádza pohľad (inak povedané nimi režeme) sú vykreslené hrubou čiarou. Ostatné konštrukcie sú vykreslené tenkou čiarou. Napríklad v pôdoryse (čo je vodorovný rez domom) vykresľujeme steny hrubou čiarou, pretože nimi prechádza pohľad (režeme nimi).
Príklad kóty v stavebnom výkrese
Okrem toho sú všetky konštrukcie vo výkresoch zakótované, čo znamená, že majú označenú svoju dĺžku číslom nad čiarou, ktorá vymedzuje rozmer tejto konštrukcie. Rozmery bývajú uvádzané v milimetroch. Príklad bežnej stavebnej kóty, ktorá označuje dĺžku steny je na obrázku hore.
Príklad stavebného výkresu
Na obrázku hore je zobrazený typický výkres pôdorysu rodinného domu. Ako vidíme v ľavej časti výkresu je podrobne rozkreslený pôdorys, vpravo hore nájdeme legendu materiálov, čo je v podstate zoznam použitých materiálov graficky rozlíšených podľa typu šrafy. Pod legendou materiálov je tabuľka miestností, ktorá obsahuje názov miestnosti, jej plochu, druh podlahy, povrchovú úpravu stien a stropu.

V nasledujúcom texte sa zameriame na rôzne časti uvedeného pôdorysu, aby ste sa rýchlo zorientovali v tých najpodstatnejších veciach.

Okná vo výkrese
Značenie okna v stavebných výkresoch
Okná sú v pôdoryse značené dvoma rovnobežnými čiarami, ktoré symbolizujú okenný rám a dvoma čiarami mierne vysunutými zo steny, ktoré predstavujú parapet okna pri pohľade zhora. Bodkočiarkované čiary s diagonálnou čiarou symbolizujú preklad nad okenným otvorom. Preklady sú vodorovné konštrukcie, ktoré prenášajú váhu muriva nad otvorom na okolité steny (napríklad nad oknom, dverami a podobne).
Preklad nad oknom
Okno aj preklad nad oknom majú každý svoj krúžok s označením, podľa ktorého si ich vieme vyhľadať vo výkaze okien alebo výkaze prekladov. Výkaz okien vyzerá zvyčajne ako na obrázku dole.
Výkaz okien
Vo výkaze okien nájdeme podrobnejšie informácie, ako celkový počet okien z daného typu, ich materiál, údaje o ráme, zasklení, otváravosti a podobne. Na základe takéhoto výkazu si potom viete poľahky objednať okná  do celého domu.

Dvere vo výkrese
Značenie dverí v stavebných výkresoch
Dvere sú vo výkrese značené ako čiarka (dverné krídlo) s oblúkom (dráha otvárania), stena je samozrejme v mieste dverí prerušená a vidíme len dve bodkočiarkované čiary s diagonálnou čiarou, ktoré symbolizujú preklad nad dverným otvorom.

Dvere aj preklad nad dverami majú každý svoj krúžok s označením, podľa ktorého si ich vieme vyhľadať vo výkaze dverí alebo výkaze prekladov. Výkaz dverí vyzerá zvyčajne ako na obrázku dole.
Výkaz dverí
Vo výkaze dverí nájdeme podrobnejšie informácie, ako celkový počet dverí z daného typu, ich materiál, údaje o zárubni a podobne. Na základe takéhoto výkazu si viete poľahky objednať dvere do celého domu.

Steny vo výkrese
Značenie stien v stavebných výkresoch
Na príklade hore je zobrazená časť obvodovej steny – nárožie v pôdoryse. Vidíme, že rôzne materiály majú rôzne šrafy, napríklad tepelná izolácia steny sa zvykne vykresľovať ako vlnovka. Z vonkajšej strany je vidieť zvod dažďovej vody a okapový chodník (obvykle štrkom vysypaná plocha o šírke 40-50cm, ktorej úlohou je ochrana základov stavby pred podmývaním). Takisto môžeme vidieť bodkočiarkovanou čiarou zakreslený obrys strechy nad domom (jej presah).

Steny sa vo výkresoch označujú krúžkom s číslom, podľa ktorého si ich vieme vyhľadať vo výkaze stien.
Výkaz stien
Vo výkaze stien nájdeme podrobnejšie informácie o stenách, sú tu presne vyšpecifikované materiálové skladby a hrúbky jednotlivých stien. Na základe takéhoto výkazu sa potom na stavbe ľahšie stavia.

Záver

Mnohé stavebné výkresy vyzerajú na prvý pohľad pomerne neprehľadne a zložito, hlavne vtedy, ak sa v nich nachádza veľa kót a popisov konštrukcií, čo ich robí menej prehľadnými. No nenechajte sa odradiť, v skutočnosti orientácia v stavebných výkresoch nebýva veľmi zložitá a po pár minútach by ste mali získať základný prehľad. Po prečítaní informácií v tomto článku by to malo byť pre Vás ešte ľahšie.

Pokiaľ ešte nemáte projekt k Vášmu vysnenému domu, pozrite si našu ponuku katalógových rodinných domov  alebo si nechajte od nás navrhnúť dom na mieru.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020