Článok - Projekty domov s certifikátom A1

Projekty domov s certifikátom A1 a A0

Od 1.januára 2016 je povinnosťou pre všetky nové aj rekonštruované budovy na bývanie splniť požiadavku na primárnu energiu v triede A1. Domy, ktoré majú vydané stavebné povolenie , resp. stavebné konanie začalo pred rokom 2016, túto požiadavku nemusia splniť.

Od 1.januára 2021 bude povinnosťou pre všetky nové aj rekonštruované budovy na bývanie splniť požiadavku na primárnu energiu v triede A0.

Všetky naše katalógové projekty domov, ako aj individuálne navrhované rodinné domy tieto legislatívne požiadavky spĺňajú. Môžeme konštatovať, že od roku 2016 je možné stavať iba nízkoenergetické, resp. ultra nízkoenergetické domy. V prehľadnej tabuľke nižšie uvádzame vyžadované hodnoty tepelných odporov jednotlivých konštrukcií pred rokom 2016 a po 1.januári 2016 a po 1.januári 2021:
hodnoty tepelných odporov
Najväčší problém splniť tieto požiadavky majú projekty bungalovov (čiže jednopodlažné rodinné domy), ktoré znevýhodňuje veľká plocha konštrukcií v styku s exteriérom v pomere k ich úžitkovej ploche (nevýhodný geometrický tvar domu). Tieto vlastnosti je zároveň potrebné preukázať stavebnému úradu pred vydaním stavebného povolenia. Na tento účel slúži tzv. projektové energetické hodnotenie budovy (EHB), ktoré exaktným výpočtom dokladá splnenie súčasných požiadaviek. EHB musí byť súčasťou projektu na stavebné povolenie.

Bližší popis k projektovému energetickému hodnoteniu ako aj k obsahu nami dodávanej projektovej dokumentácie rodinných domov nájdete v našom článku čo všetko obsahuje projekt domu od nás?
Projekt domu - pohľad na otvorený projekt
Čo vlastne je tá primárna energia, ktorá musí byť v triede A1 alebo A0? V skutočnosti je to trochu zložitejšie, preto väčšina informácií na fórach a podobných laických webstránkach uvádza z nevedomosti nepravdivé informácie.

Samotná potreba energie domu (na vykurovanie, ohrev teplej vody...) môže byť naďalej v kategórii B tak ako doteraz. Okrem toho, že sa sprísnili požiadavky na teplo výmenné konštrukcie ako strecha, obvodové steny, podlaha na teréne a okná v projektoch domov (viď vyššie uvedená tabuľka), pridalo sa zároveň hodnotenie typu energie, pomocou ktorej budete rodinný dom vykurovať a ohrievať v ňom teplú vodu.

Rôznym typom energie ako zemný plyn, elektrina, kusové drevo a podobne boli priradené rôzne koeficienty, ktoré vedia veľmi výrazne zmeniť výslednú primárnu energiu pre ten istý rodinný dom vykurovaný rôznymi typmi energetických zdrojov. Do výpočtu takisto vstupuje efektívnosť zdroja tepla, čo znamená, že napríklad nový kondenzačný kotol je účinnosťou úplne inde ako starý plynový kotol alebo napríklad otvorený krb na drevo.

Všetky tieto parametre sa následne premietnu do výpočtu projektového energetického hodnotenia pre každý jeden projekt rodinného domu a dostaneme tak výslednú hodnotu primárnej energie. Tá musí byť od 1.1.2016 v pásme kategórie A1 a od 1.1.2021 v pásme kategórie A0. Tabuľka nižšie uvádza hodnoty jednotlivých kategórií primárnej energie:
Primárna energia triedy
Takisto sa často pletie rozdiel medzi energetickým certifikátom a projektovým energetickým hodnotením domu (EHB). Energetický certifikát sa vyžaduje až ku kolaudácii stavby – má štandardizovaný vzhľad a výpočet, ktorý je podobný v celej európskej únii. Je vydávaný na základe skutočne zrealizovanej stavby.
Energetický certifikát - štítok
Projektové energetické hodnotenie budovy (EHB) je akoby nižší stupeň energetického certifikátu – slúži hlavne na preukázanie projektovaných vlastností domu pre stavebný úrad tak, aby následne pri kolaudácii získal rodinný dom energetický certifikát v triede deklarovanej v projektovom energetickom hodnotení.

Naša architektonická kancelária spracúva energetické certifikáty pre nami projektované katalógové projekty rodinných domov za výhodnú cenu 100 € s veľmi krátkou dobou dodania.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020