Článok - Stavebný dozor

Stavebný dozor

Stavebný dozor má byť v prvom rade nezávislý odborník, ktorý nie je prepojený s realizačnou firmou, ktorá zhotovuje stavbu. Jeho hlavnou úlohou je chrániť investora voči realizačnej firme z pohľadu navyšovania cien, kvality prevedených prác a materiálov.
Kedy je stavebný dozor potrebný

Podľa zákona je pri stavbách rodinných domov stavebný dozor potrebný iba v prípade, že stavbu vykonávate svojpomocne. Ak máte generálneho dodávateľa stavby, čo znamená, že ste uzavreli zmluvu o dielo s realizačnou firmou, stavebný dozor nie je podľa zákona povinný. Predstava takto ušetrených peňazí mnohých ľudí zláka. Faktom je, že v absolútnej väčšine prípadov investor prerobí. Veľakrát na prvý pohľad neviditeľným spôsobom, keď Vás firma presvedčí o potrebe vykonať nejaké práce naviac, alebo použije lacnejšie ako rozpočtované materiály, prípadne tvrdí, že v skutočnosti bol realizovaný väčší rozsah prác ako v projekte a Vy to neviete skontrolovať. Nehovoriac o kvalite prác, ktorá prirodzene klesá s nedostatočnou kontrolou. Každá realizačná firma má istý rozsah kvality, ktorý je schopná vykonať a záleží na tom, či z nej dostanete priemernú, maximálnu alebo minimálnu kvalitu odvedených prác.
Ak vykonávate stavbu svojpomocne, je vhodné nájsť si stavebný dozor, ktorý Vám okrem pečiatky za pár sto eur vie naozaj pri výstavbe poradiť. Cena za takýto dozor sa môže niekoľkonásobne vrátiť vďaka optimalizovaným technologickým postupom a kontrole prác a materiálov na stavbe.
Povinnosti stavebného dozoru

V prvom rade sa musí oboznámiť s projektovou dokumentáciou, naštudovať si ju a prípadne navrhnúť zmeny technologických postupov a materiálov. Medzi jeho ďalšie povinnosti patrí :

- Zúčastniť sa na odovzdávaní staveniska zhotoviteľovi
- Organizovať kontrolné dni
- Kontrolovať súlad prác s projektovou dokumentáciou
- Kontrolovať súlad prác s podmienkami stanovených stavebným povolením
- Informovať investora o nedostatkoch zistených na stavbe
- Riešiť reklamácie so zhotoviteľom, tlačiť na ich promptné odstránenie
- Viesť záznam v stavebnom denníku
- Odsúhlasovať prípadné zmeny oproti projektu
- Kontrolovať zhotovovanie pravidelného záznamu v stavebnom denníku zhotoviteľom
- Zhotovovať fotodokumentáciu počas výstavby
- Skontrolovať jednotlivé časti stavby pred ich zakrytím vrstvou lepidla, omietky atď.
- Kontrolovať časový postup prác oproti harmonogramu výstavby
- Kontrola faktúr oproti skutočne realizovanému rozsahu prác a použitých materiálov
- Zúčastniť sa odovzdania stavby a kolaudačného konania
Cena za stavebný dozor

Cena je veľmi závislá na dohodnutom rozsahu prác. V praxi sa bežne stáva, že najmä pri rodinných domoch stavebný dozor opečiatkuje investorovi papier na stavebný úrad a následne sa títo stretnú až pri kolaudácii objektu. Cena za takýto dozor sa pohybuje niekde okolo 300€ - 500€. Treba si však uvedomiť, že takto vynaložené peniaze sú vyhodené do vzduchu, pričom za ne nedostávate žiadnu pridanú hodnotu, iba formálne splníte náležitosti zákona.

Pri rodinných domoch by kvalitný stavebný dozor mal stáť cca 2% ceny realizácie. Konečná cena je závislá najmä na dohode, cenníkové ceny nie sú podstatné. Dôležité je stanoviť si dopredu rozsah prác, aby sa nestalo, že draho zaplatíte aj tak iba formálny stavebný dozor. Referencie alebo osobná skúsenosť známeho Vám povedia viac o jeho prístupe k Vašej budúcej stavbe a umožnia Vám urobiť lepšie rozhodnutie, ktoré potom nebudete ľutovať. Nezabudnite, že vynaložené peniaze sa Vám pri kvalitnom dozore vrátia v priemere aj niekoľkonásobne.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020