Článok - Katalógový projekt alebo projekt na mieru?

Ako si vyžiadať pripojovacie podmienky pre plynovú prípojku od SPP - distribúcia?

Pokiaľ máte záujem o projekt plynovej prípojky je potrebné ešte pred začatím projekčných prác dodať projekčnej kancelárii takzvané pripojovacie podmienky od SPP. V nich je presne uvedený typ potrubia a spôsob budúceho napojenia domu na uličnú vetvu. Z toho vyplýva, že bez pripojovacích podmienok nemôže projektant správne naprojektovať plynovú prípojku a mohlo by sa ľahko stať, že SPP by Vám takúto dokumentáciu vrátilo na dopracovanie.

Naši klienti sa na nás často obracajú s otázkou ako si vybaviť spomínané pripojovacie podmienky, preto Vám na našej stránke prinášame prehľadný postup ich vybavenia :


Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob ako vybaviť túto nutnú súčasť projektu plynovej prípojky, je požiadať SPP – distribúcia, a.s. o zmluvu o pripojení elektronicky - cez online aplikáciu, prípadne prostredníctvom emailu. Rovnako je možné tak urobiť v úradných hodinách vo fyzických pobočkách, budete potrebovať tie isté dokumenty ako pri elektronickej žiadosti, akurát Vám to zaberie viac času.

Dokumenty potrebné k žiadosti o pripojenie (podávané ako prílohy) :

- katastrálna mapa s vyznačením predmetnej parcely (stačí z internetového kataster portálu),
- list vlastníctva (stačí z internetového kataster portálu),
- súhlas spoluvlastníka na tlačive od SPP – distribúcia, a.s. (iba ak vlastníte parcelu inak ako 1/1, čiže máte spoluvlastníkov – BSM manželov sa nepovažuje za spoluvlastníctvo) - podpisy nie je treba notársky overovať,

Postup vyžiadania žiadosti o pripojenie elektronicky cez web SPP – distribúcia je potom nasledovný:

1. prejdite na stránku www.spp-distribucia.sk
2. na lište vľavo kliknite na kategóriu domácnosti
3. vyberte možnosť nové pripojenie -> Rodinný dom
Úvodná stránka k novému pripojeniu SPP - krok 1
4. Kliknite na "Žiadosť o pripojenie" ako je to zobrazené na obrázku hore
5. následne sa Vám zobrazí podrobne popísaný postup ako vyplniť žiadosť o pripojenie. Tu si môžete zvoliť formu žiadosti (buď stiahnuť tlačivo, ktoré vyplníte a odošlete emailom alebo vyplnením tlačiva priamo v rámci webstránky - tzv. online aplikácia)

6. najrýchlejším spôsobom je vyplniť žiadosť cez online aplikáciu, preto kliknite na "ONLINE žiadosť" ako je to zobrazené obrázku nižšie.
Žiadosť o nové pripojenie k SPP - krok 3 - Online žiadosť
7. kliknite na "žiadosti o pripojenie" ako je uvedené na obrázku nižšie
Žiadosť o nové pripojenie k SPP - krok 4 - Online žiadosť
8. otvorí sa Vám online aplikácia zobrazená na obrázku nižšie , ktorá Vás prevedie celým procesom žiadosti - vyplníte potrebné údaje, načítate všetky potrebné prílohy (uvedené vyššie) a máte hotovo.
Žiadosť o nové pripojenie k SPP - krok 8 - online aplikácia
Pokiaľ máte záujem vyplniť žiadosť vo svojom počítači a následne odoslať emailom, potom sa vráťte ku kroku číslo 6, a namiesto kliknutia na "ONLINE žiadosť", kliknite na "Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti - fyzická osoba", následne si do počítača uložíte formulár od SPP vo formáte Excel, tento vyplníte a odošlete aj s prílohami emailom na adresu "pripajanie@distribuciaplynu.sk".

Pre výpočet predpokladaného hodinového odberu použite "Pomôcku pre orientačný výpočet ročnej a hodinovej spotreby zemného plynu", ktorá sa nachádza na stránke v kroku číslo 6.

Uvedený postup sa môže samozrejme časom mierne zmeniť, ale princíp zostáva rovnaký. V prípade otázok ohľadom pripojenia kontaktujte Zákaznícku linku pre pripájanie k distribučnej sieti SPP na čísle 0850 269 269.

Zdroj obrázkov : www.spp-distribucia.sk

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020