Referencie - Obnova Gercenova 9 - 13

Gercenova 9 - 13

Projekt komplexnej obnovy panelového bytového domu v Bratislavskej Petržalke.  Jedná sa o radový bytový dom s ôsmimi obytnými podlažiami. Bytový dom bol navrhnutý v konštrukčnej sústave P1.15 s pórobetónovým obvodovým plášťom. Projekt pozostával z odstránenia systémovej poruchy obvodového plášťa vrátane lodžií pomocou celoplošného zateplenia fasády. V rámci projektu bola zateplená a vyspádovaná strecha nad bytmi, kompletne vymenená presklená stena pri schodiskách za novú celopresklenú s hliníkovým rámovým profilom.  Projekt bol financovaný z prostriedkov ŠFRB. Počas celej doby realizácie stavby sme vykonávali technický dozor investora (stavebný dozor).
Zateplenie a nová izolácia strechy
Úprava zadných vchodov
Pohľad na obnovenú západnú fasádu
Pohľad na obnovenú južnú fasádu
Pohľad na obnovenú východnú fasádu
Pohľad na obnovenú východnú fasádu
Typ projektu: Projekt pre realizáciu stavby     Design: DJS Architecture     Projekt: 10/2012     Realizácia: 10/2013     Lokalita: Bratislava, Slovensko
Výborná spolupráca od projektu až po stavebný dozor. Individuálny prístup k našim požiadavkám a potrebám. Vrelo odporúčam.
Ing.arch. Ondrej Trangoš – člen samosprávy poverený riešením obnovy bytového domu

Ochotne mi vysvetlili a zodpovedali moje otázky. Projekt aj samotná obnova prebehli hladko bez zbytočných zdržaní, problémy na stavbe riešili okamžite a efektívne. Samotný výsledok je toho dôkazom. Určite ich odporúčam.
PhDr. Dagmar Horná, PhD. – zástupkyňa vlastníkov bytov
EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020