Referencie - Obnova Belinského 2

Obnova Belinského 2

Bytový dom bol navrhnutý v konštrukčnej sústave P1.15 v pórobetónovej variante so zaveseným obvodovým plášťom hrúbky 300 mm. Projekt zahrňoval odstránenie pôvodnej oceľovej presklenej steny pri schodiskách a jej nahradenie novovymurovanou pórobetónovou stenou s osadením plastových okien. V rámci projektu bol navrhnutý aj nový bleskozvod a tepelné zaizolovanie nových stien a ostení.
Typ projektu: Projekt pre realizáciu stavby     Design: DJS Architecture     Projekt: 07/2012     Realizácia: 06/2014     Lokalita: Bratislava, Slovensko
EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020