Výmena otvorových konštrukcií

Výmena otvorových konštrukcií zahŕňa výmenu okien v spoločných častiach domu, vstupných brán, zasklených stien na prízemí alebo pri schodisku a výťahoch bytového domu, v mnohých prípadoch riešených ako copilitové steny. Všetky menované konštrukcie je lacnejšie a efektívnejšie vymeniť ako akýmkoľvek spôsobom sanovať.

Pri návrhu nových konštrukcií treba brať v úvahu mnoho faktorov ako životnosť konštrukcií, typy materiálov a konštrukčné riešenia vrátane spôsobu realizácie. Najkomplikovanejšia z vyššie menovaných je výmena copilitových alebo zasklených stien, výmena okien je relatívne jednoduchá záležitosť, vybrať si treba správny profil, zasklenie a typ montáže podľa typu priestoru do ktorého budú montované.

Copilitové alebo zasklené stenyIch výmena je už v prevažnej väčšine prípadov nutná, mechanicky ani teplotechnicky sú v nevyhovujúcom stave, nehovoriac o častom zatekaní do budovy cez netesnosti v nich. Tieto konštrukcie je potrebné demontovať a nahradiť ich buď celopresklenými novými konštrukciami alebo vymurovať steny do výšky parapetu s osadením okien. Celopresklené steny je z nášho pohľadu vhodné robiť iba ak sa vlastníci dohodnú na variante s hliníkovým rámom, plastové varianty zasklených stien nie sú podľa nás z dlhodobého hľadiska dobrá investícia.

Výnimkou môžu byť úzke zasklené steny niektorých typov panelákov, kde aj plastové rámy môžu konkurovať hliníkovým - viď foto nižšie. Prvý obrázok dokumentuje pôvodný stav ako boli presklené steny realizované, ďalší obrázok ukazuje riešenie pomocou celopresklenej plastovej steny a posledný obrázok zobrazuje riešenie formou vymurovania parapetov s osadením dvojkrídlového plastového okna.
Obnova bytových domov - výmena presklených stien
Obnova bytových domov - výmena presklených stien
Obnova bytových domov - výmena presklených stien

Výmena vstupnej brányVstupná brána ponúka veľa možností riešenia a preto je potrebné ju dôsledne odkonzultovať s vlastníkmi resp. zástupcami vlastníkov bytov. V každom prípade odporúčame hliníkovú alebo oceľovú vstupnú bránu (najodolnejšia aj najdrahšia varianta) oproti plastovým, ktoré nevydržia v dlhodobom horizonte časté používanie a rýchlo sa opotrebujú - nehovoriac o nízkej odolnosti voči vandalizmu. Zasklenie je najlepšie používať bezpečnostné lepené, ktoré má vysokú odolnosť proti nárazom, úderom a aj v prípade rozbitia iba lokálne praskne, ale nevypadne - ostane nalepené na bezpečnostnej fólii, čím zábrani prípadnému poraneniu osôb.

Do vstupných brán neodporúčame osádzať poštové schránky z viacerých dôvodov. Vačšinou takéto riešenia nie sú veľmi estetické, vo väčšine prípadov výrazne znižujú presvetlenie vstupných priestorov, lákajú vandalov, pri veternejšom počasí cez schránky prefukuje a vzniká prievan. Preto si myslíme, že je vhodnejšie umiestniť schránky do vstupných priestorov tak, aby nezasahovali do komunikačných koridorov k výťahom alebo schodisku. Navyše si treba uvedomiť, že čip alebo kľúč od brány aj tak musí mať poštárka, ktorá roznáša doporučené zásielky.

Z praktického hľadiska je dobré umiestniť do spodnej časti vstupnej brány jednu veľkú hromadnú schránku na letáky, aby Vám brigádnici roznášajúci tieto letáky nechodili do bytovky a nevhadzovali ich do individuálnych schránok.

Príklad takejto výmeny vstupnej brány zobrazujú obrázky nižšie, na prvom je pôvodný stav pred výmenou a na druhom je zachytený stav po výmene za hliníkovú vstupnú bránu s DEK systémom, nerezovým madlom, schránkou pre hromadnú poštu a bezpečnostným sklom.
Obnova bytových domov - výmena vstupnej brány
Obnova bytových domov - výmena vstupnej brány
Pokiaľ Vás zaujal náš článok, mohlo by Vás zaujímať aj nasledovné:
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696