Obnova bytových domov

Na tejto stránke nájdete informácie o mnohých obnovených bytových domoch, pre ktoré sme spracovali kompletnú projektovú dokumentáciu v štandarde pre ŠFRB. V mnohých prípadoch sme vybavili aj všetky potrebné povolenia. Viac informácií o nami ponúkaných službách v tejto oblasti nájdete na stránke Obnova bytových domov
Obnova Topoľčianska 19
Obnova Topoľčianska 19
Obnova Bučinová 2-6
Obnova Bučinová 2-6
Obnova Ondrejovova 15
Obnova Ondrejovova 15
Obnova Gercenova 9-13
Obnova Gercenova 9-13
Obnova Vlčie Hrdlo 14
Obnova Vlčie Hrdlo 14
Obnova Lenardova 18
Obnova Lenardova 18
Výmena presklenej steny Belinského 2-4
Výmena presklenej steny Belinského 2-4
Obnova Zochova 20
Obnova Zochova 20
Výmena presklenej steny Topoľčianska 8-10
Výmena presklenej steny Topoľčianska 8-10
Obnova Dunajská 12-18
Obnova Dunajská 12-18
Obnova Kmeťovo námestie 1
Obnova Kmeťovo námestie 1
Výmena presklenej steny Ševčenkova 10
Výmena presklenej steny Ševčenkova 10
Obnova Vlčie Hrdlo 26
Obnova Vlčie Hrdlo 26
Obnova Ľubinská 6
Obnova Ľubinská 6
Obnova Suvorovova 22-24
Obnova Suvorovova 22-24
Obnova Vajanského 54-56
Obnova Vajanského 54-56
Obnova Veľkomoravská 25-31
Obnova Veľkomoravská 25-31
Obnova Kmeťovo námestie 3 / Bernolákova 2
Obnova Kmeťovo námestie 3 / Bernolákova 2
Naše ďalšie referencie obnov bytových domov:

BD Hálova 7, Bratislava - Projekt výmeny presklených copilitových stien pri schodisku a výťahoch, sanácia strešného plášťa
BD Osuského 3,3/A, Bratislava - Projekt odstránenia systémovej poruchy konštrukcie schodiska - výmena copilitovej steny
BD Kmeťovo nám. 2, Bratislava - Projekt obnovy obvodového plášťa bytového domu  v štandarde na ŠFRB
BD Jelačičova 16-18, Bratislava - Projekt obnovy obvodového plášťa bytového domu  v štandarde na ŠFRB
BD Mládežnícka 21-25, Banská Bystrica - Projekt obnovy obvodového a strešného plášťa, výmena rozvodov - v štandarde na ŠFRB
BD Vlastenecké nám. 8, Bratislava - Projekt odstránenia systémovej poruchy konštrukcie schodiska (výmena copilitovej steny) a poruchy predsadených lodžií
BD Smolenická 14, Bratislava - Projekt výmeny pôvodnej oceľovej presklenej steny pri schodiskách
BD Vavilovova 20-22, Bratislava - Projekt výmeny presklených copilitových stien pri schodisku a výťahoch
BD Rybárska 1-7, Šamorín - Projekt obnovy obvodového a strešného plášťa bytového domu v štandarde na ŠFRB
BD Česká 9, Bratislava - Projekt obnovy obvodového a strešného plášťa
BD Vavilovova 5,7, Bratislava - Projekt zateplenia obvodového plášťa prízemia, úprava okapových chodníkov a vstupov do domu, výmena výťahov, v štandarde na ŠFRB
BD Ľubovnianska 14, Bratislava - Projekt obnovy strešného plášťa
BD Wolkrova 39, Bratislava - Projekt výmeny presklených copilitových stien pri schodisku a výťahoch
BD Nejedlého 14, Bratislava - Projekt výmeny presklených copilitových stien pri schodisku a v požiarnej predsieni
BD Gessayova 15,17, Bratislava - Projekt sanácie lodžií a zábradlí bytového domu
BD Žehrianska 12-14, Bratislava - Projekt výmeny pôvodných oceľových presklených stien pri schodiskách
BD Vetvárska 25-29, Bratislava - Projekt obnovy obvodového a strešného plášťa bytového domu v štandarde na ŠFRB
BD Vlčie hrdlo 5,6,7, Bratislava - Projekt obnovy obvodového a strešného plášťa bytového domu v štandarde na ŠFRB
BD Pavla Horova 20, Bratislava - Projekt obnovy obvodového a strešného plášťa bytového domu, výmena rozvodov v štandarde na ŠFRB
BD Jašíkova 20,22,24, Bratislava - Odstránenie systémovej poruchy lodžií bytového domu, v štandarde pre udelenie nenávratnej dotácie
BD Wolkrova 17,19, Bratislava - Projekt obnovy obvodového a strešného plášťa strojovní výťahov bytového domu v štandarde na ŠFRB
BD Kopanice 21, Bratislava - Projekt obnovy obvodového plášťa bytového domu, výmena sklobetónovej steny na schodisku, výmena rozvodov, v štandarde na ŠFRB
BD Drotárska cesta 19, 19A a 19B, Bratislava - Projekt obnovy obvodového plášťa vrátane odstránenia systémových porúch bytového domu, v štandarde na ŠFRB
BD Geologická 18-28, Bratislava - Projekt obnovy obvodového plášťa bytového domu v štandarde na ŠFRB
BD Vážska 21,23, Bratislava - Projekt obnovy obvodového plášťa bytového domu, odstránenie systémovej poruchy predsadeného schodiska, v štandarde na ŠFRB
BD Jungmannova 2,4, Bratislava - Projekt obnovy obvodového a strešného plášťa bytového domu, výmena rozvodov v štandarde na ŠFRB
BD Kupeckého 15,17, Bratislava - Projekt obnovy obvodového plášťa bytového domu v štandarde na ŠFRB
BD Budatínska 53,55, Bratislava - Projekt obnovy obvodového plášťa bytového domu, výmena presklených stien pri schodiskách, v štandarde na ŠFRB
BD Krížna 58,60,62, Bratislava - Projekt obnovy obvodového a strešného plášťa bytového domu, odstránenie systémovej poruchy balkónov a lodžií, v štandarde na ŠFRB
BD Ružová dolina 20, Bratislava - Projekt obnovy obvodového a strešného plášťa bytového domu v štandarde na ŠFRB

Kompletný zoznam referencií Vám radi poskytneme na vyžiadanie

Podľa našich projektov stavali aj tieto firmy:
Eran
Ecotherm
Bratislavský výškový servis
Baugroup
Monty pro
PS Stavby
Stafinplus
Termoplus
Jubizol
Fortstav
Eurostav Slovakia
Lukystav
Finex
Plast-Rol
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696