Stavebný dozor

Projekty stavieb, rodinných a bytových domov
Stavebný dozor má nezastupiteľné miesto v procese realizácie stavby. Kontroluje priebeh výstavby, súlad s projektovou dokumentáciou, technologický postup zhotoviteľa, kvalitu a identitu použitých materiálov (nie vždy je to úplne možné) a hlavne kontroluje faktúry od zhotoviteľa, aby iba tie položky a len v takom množstve v akom boli zrealizované, boli aj vyfaktúrované. Až po podpísaní faktúry od stavebného dozoru má táto následne byť preplatená investorom (treba mať zmluvne dohodnuté).

Niektoré realizačné firmy ponúkajú investorom svojho človeka na výkon stavebného dozoru, ale ten potom nie je nezávislý a je tu určité riziko, že bude nápomocný práve zhotoviteľovi.

Výkon stavebného dozoru preto robíme výhradne pre nami navrhované budovy, nakoľko veríme, že práve ten, kto stavbu navrhoval vie najlepšie odkontrolovať súlad s projektovou dokumentáciou, postup zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, ako aj prípadné navrhované zmeny počas priebehu výstavby.

Viac o tom, čo všetko je náplňou stavebného dozora, kedy je potrebný a koľko približne stojí sa dočítate v našom článku o stavebnom dozore.
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696