Sanácie striech

Sanácia strechy je náročná záležitosť z technického aj finančného hľadiska. Z jednotlivých stavebných prác potrebných vykonať pri obnove bytového domu je sanácia strechy v prevažnej vačšine prípadov najurgentnejšia. Pre obyvateľov nielen podstrešných podlaží je dôležitejšia ako samotné zateplenie obvodových stien.

Strechy z čias výstavby panelových domov sú totiž principiálne nevhodne riešené a materiály na nich použité sú už dávno po svojej technickej životnosti. Lokálne priesaky do bytov boli riešené prevažne lokálnymi opravami a tieto majú iba obmedzenú životnosť, navyše stoja vlastníkov neustále peniaze, ktoré je veľakrát vhodnejšie investovať do komplexného riešenia na najbližších 15-20 rokov. Záruku na strechu majú seriózne firmy nastavenú na 10 rokov. V prípade problémov počas tohto obdobia sú všetky opravy hradené samotným zhoviteľom (mimo mechanického poškodenia vandalizmom).

Sanácia strechy so zateplením sa rieši v zásade dvoma hlavnými spôsobmi : strecha s klasickým poradím vrstiev a strecha s obráteným poradím vrstiev. Pri obnove panelových domov sa v drvivej väčšine prípadov rieši ako strecha s klasickým poradím vrstiev, ktorá je navyše finančne dostupnejšia. Strecha s klasickým poradím vrstiev znamená, že hydroizolácia je nad vrstvou tepelnej izolácie ako vrchná vrstva (môže byť pod štrkovým zásypom). Na výber potom ostáva typ samotnej hydroizolácie, typ tepelnej izolácie a prípadnej spádovej vrstvy.

Hydroizolácia plochej strechy je riešená použitím asfaltových pásov alebo fólií. Na výber je nespočetné množstvo výrobcov jednotlivých systémov, ktoré sa dajú aplikovať. Orientovať sa v nich a vybrať čo možno najlepšiu možnosť dokáže len odborne spôsobilá osoba s pomocou vlastníkov alebo zástupcov vlastníkov bytov, ktorí dôverne poznajú potreby, požiadavky a finančné možnosti obnovovaného bytového domu.

Obrázky nižšie dokumentujú obnovu strechy použitím asfaltových pásov s vyspádovaním pomocou termobetónu (polystyrénbetón) a druhý príklad ukazuje použitie fólie na báze mPVC bez spádovej vrstvy. Výhody a nevýhody jednotlivých riešení ako aj cenové relácie riešime s vlastníkmi individuálne počas tvorby projektovej dokumentácie.
Pokiaľ Vás zaujal náš článok, mohlo by Vás zaujímať aj nasledovné:
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696