Naše služby

Projekt - Výkres
Základnou službou našej projekčnej kancelárie, ku ktorej poskytujeme ďalšie súvisiace služby, je vytvorenie individuálneho architektonického návrhu (jedinečné dielo pre danú lokalitu a pozemok) v spolupráci s investorom. Táto spolupráca pozostáva z konzultácií, formovaní požiadaviek investora na budúcu stavbu (veľkú časť týchto požiadaviek si uvedomíte až v priebehu konzultácií, kde sa snažíme od Vás získať maximum informácií, aby budúca stavba spĺňala Vaše vysoké očakávania).

Filozofia našej práce spočíva v citlivom návrhu domu k charakteru a mierke okolitých budov, maximálnom využití orientácie, sklonu a geometrického pomeru strán pozemku, zapracovaní Vašich všetkých relevantných požiadaviek (v rámci platnej legislatívy a noriem STN) a zároveň vytvorení dobrého technického riešenia, ktoré zjednoduší realizáciu Vašej stavby.
Sme presvedčení, že dobré technické riešenia, správne skladby jednotlivých konštrukcií, optimálne tepelno-technické parametre týchto konštrukcií, Vám mnohonásobne vrátia peniaze vložené do kvalitného projektu pri realizácii stavby ako aj počas jej užívania.
Projekty stavieb, rodinných a bytových domov
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696