Individuálne projekty

Projekty stavieb, rodinné a bytové domy
Projekty stavieb, rodinné a bytové domy
Každý individuálny projekt pozostáva z viacerých fáz:

Architektonická štúdiaArchitektonická štúdia predstavuje prvú základnú fázu každého projektu. V tejto fáze zisťujeme hlavné požiadavky klienta, zaoberáme sa hmotovým a dispozičným riešením objektu, pochopením lokality (genius loci) a analýzou možností pozemku investora. Pokiaľ má klient už pomerne jasnú predstavu o budúcej stavbe, tak sa ju snažíme v tejto etape čo najvernejšie preniesť na papier a odladiť.

Projekt pre územné rozhodnutieV tejto fáze projektu nadobúda budúca stavba už konkrétnejšie parametre - je presne definovaná maximálna výška objektu, odstupy od hranice pozemku a okolitých budov, dispozíčné riešenie objektu, konštrukčné výšky, body pripojenia na inžinierske siete, predbežný návrh statiky, požiarnej ochrany, zdravotechniky, kúrenia atď. Pri rodinných domoch, ktoré spadajú pod "jednoduchú stavbu" sa zlučuje projekt na územné konanie zlučuje s projektom na stavebné povolenie alebo projektom pre realizáciu stavby (nespracováva sa).

Projekt na stavebné povolenieTento projekt je dôležitý najmä z hľadiska vydania stavebného povolenia od príslušného stavebného úradu. Projekt na stavebné povolenie je vypracovaný do takej miery, že je podľa neho možné stavbu realizovať, ale s istými obmedzeniami. Hlavne pri väčších a zložitejších stavbách je úroveň projektu na stavebné povolenie nedostačujúca (z tohoto dôvodu majú seriózni developeri vždy realizačný projekt podľa ktorého stavbu realizujú). Projekt na stavebné povolenie sa spracováva obvykle v mierke 1:100.

Projekt pre realizáciu stavbyJe poslednou, a z hľadiska samotnej prípravy stavby najdôležitejšou fázou. Oproti projektu na stavebné povolenie obsahuje navyše aj výkazy výmer a prvkov a vybrané kritické konštrukčné detaily. Spracovaný je v mierke 1:50, niektoré časti až 1:20, obsahuje podrobnú technickú správu a prehľadne položkovito spracovaný rozpočet na celú stavbu. V našom článku aký je rozdiel medzi projektom na stavebné povolenie a projektom pre realizáciu stavby nájdete viac informácií k tejto téme.
Projekty domov na mieru
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696