Obnova Veľkomoravská 25 - 31

Projekt komplexnej obnovy panelového bytového domu v Malackách. Jedná sa o päťpodlažný radový sekciový bytový dom. Bytový dom bol navrhnutý v konštrukčnej sústave T06B s pórobetónovým obvodovým plášťom. Projekt zahrňoval odstránenie všetkých systémových porúch domu, celoplošné zateplenie fasády, sanáciu a zateplenie strechy pomocou špeciálnej izolácie vo forme nástrekovej peny, zateplenie sokla penovým sklom, výmenu rozvodov zdravotechniky atď. Projekt bol riešený v štandarde pre ŠFRB.
Obnova Veľkomoravská - Pohľad od zadných vstupov
Obnova Veľkomoravská - Pohľad z vnútorného parčíka
Obnova Veľkomoravská - Pohľad na bočnú stenu
Typ projektu: Projekt pre realizáciu stavby     Design: DJS Architecture     Projekt: 06/2015     Realizácia: 10/2016     Lokalita: Malacky, Slovensko
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696