Obnova Belinského 2

Bytový dom bol navrhnutý v konštrukčnej sústave P1.15 v pórobetónovej variante so zaveseným obvodovým plášťom hrúbky 300 mm. Projekt zahrňoval odstránenie pôvodnej oceľovej presklenej steny pri schodiskách a jej nahradenie novovymurovanou pórobetónovou stenou s osadením plastových okien. V rámci projektu bol navrhnutý aj nový bleskozvod a tepelné zaizolovanie nových stien a ostení.
Typ projektu: Projekt pre realizáciu stavby     Design: DJS Architecture     Projekt: 07/2012     Realizácia: 06/2014     Lokalita: Bratislava, Slovensko
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696