Súťaž Liget Budapešť

Medzinárodná architektonická súťaž ktorej cieľom bolo navrhnúť objekt domu maďarskej hudby - nová výstavno-vzdelávacia inštitúcia v budapeštianskom mestskom parku Liget. Stavbu sme navrhli ako modernú budovu, ktorá stelesňuje hravosť, odráža konštrukciu hudobných nástrojov a zhmotňuje rytmus a melódiu. S týmto vedomím sme navrhli budovu s pôdorysom v tvare typického maďarského hudobného nástroja - cimbalu. Tento tvar má nielen svoju symbolickú hodnotu, ale tiež perfektne zapadá do tvaru stavebnej parcely.
Pohľad na stavbu z budúcej promenády
Nočný pohľad na stavbu počas podujatia na vonkajšom javisku
Pohľad na stavbu z budúcej promenády
Západný pohľad
Severný pohľad
Pohľad do interiéru pred koncertnou sálou
Átrium - srdce výstavného priestoru
Letecký pohľad na stavbu
Typ projektu: Medzinárodná súťaž     Design: DJS Architecture     Projekt: 06/2014     Realizácia: -     Lokalita: Budapešť, Maďarsko
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696