Výmena presklenej steny Lenardova 18

Bytový dom bol navrhnutý v konštrukčnej sústave BANKS P1.14 so sendvičovým obvodovým plášťom hrúbky 300 mm. Projekt zahrňoval, odstránenie pôvodnej oceľovej presklenej copilitovej steny pri schodisku a výťahoch a jej nahradenie novovymurovanou pórobetónovou stenou s plastovými oknami.
Pohľad na obnovenú zadnú schodiskovú stenu
Detail obnovenej zadnej schodiskovej steny
Pohľad na obnovenú prednú schodiskovú stenu - zo strany od výťahov
Typ projektu: Projekt pre realizáciu stavby     Design: DJS Architecture     Projekt: 12/2012     Realizácia: 08/2013     Lokalita: Bratislava, Slovensko
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696