Obnova Gercenova 9 - 13

Projekt komplexnej obnovy panelového bytového domu.  Jedná sa o osempodlažný radový bytový dom. Bytový dom bol navrhnutý v konštrukčnej sústave P1.15 ako unifikovaná malorozponová stavebná sústava. Projekt zahrňoval odstránenie systémových porúch celoplošným zateplením fasády a strechy v štandarde na ŠFRB.
Zateplenie a nová izolácia strechy
Úprava zadných vchodov
Pohľad na obnovenú západnú fasádu
Pohľad na obnovenú južnú fasádu
Pohľad na obnovenú východnú fasádu
Pohľad na obnovenú východnú fasádu
Typ projektu: Projekt pre realizáciu stavby     Design: DJS Architecture     Projekt: 10/2012     Realizácia: 10/2013     Lokalita: Bratislava, Slovensko
Výborná spolupráca od projektu až po stavebný dozor. Individuálny prístup k našim požiadavkám a potrebám. Vrelo odporúčam.
Ing.arch. Ondrej Trangoš - člen samosprávy poverení riešením obnovy bytového domu

Ochotne mi vysvetlili a zodpovedali moje otázky. Projekt aj samotná obnova prebehli hladko bez zbytočných zdržaní, problémy na stavbe riešili okamžite a efektívne. Samotný výsledok je toho dôkazom. Určite ich odporúčam.
PhDr. Dagmar Horná, PhD. - zástupkyňa vlastníkov bytov
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696