Obnova Bučinova 2 - 6

Projekt komplexnej obnovy panelového bytového domu.  Jedná sa o desaťpodlažný radový bytový dom s pridruženou polyfunkčnou časťou v podnoži. Bytový dom bol navrhnutý v konštrukčnej sústave BA NKS ako kombinácia stavebných sústav P1.14/15 a montovaného skeletu STU 1.2/83. Projekt zahrňoval odstránenie systémových porúch celoplošným zateplením fasády a strechy, výmenu vnútorných rozvodov a výmenu kopilitových konštrukcií v priestore schodiska v štandarde na ŠFRB.
Pohľad na obnovené balkóny
Pohľad na obnovenú západnú fasádu
Pohľad na obnovenú východnú fasádu
Detail balkónov
Obnovená copilitová stena
Pôvodný stav pred obnovou
Typ projektu: Projekt pre realizáciu stavby     Design: DJS Architecture     Projekt: 12/2012     Realizácia: 10/2013     Lokalita: Bratislava, Slovensko
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696