Ako si vyžiadať pripojovacie podmienky pre plynovú prípojku od SPP - distribúcia?

Pokiaľ máte záujem o projekt plynovej prípojky je potrebné ešte pred začatím projekčných prác dodať projekčnej kancelárii takzvané pripojovacie podmienky od SPP. V nich je presne uvedený typ potrubia a spôsob budúceho napojenia domu na uličnú vetvu. Z toho vyplýva, že bez pripojovacích podmienok nemôže projektant správne naprojektovať plynovú prípojku a mohlo by sa ľahko stať, že SPP by Vám takúto dokumentáciu vrátilo na dopracovanie.

Naši klienti sa na nás často obracajú s otázkou ako si vybaviť spomínané pripojovacie podmienky, preto Vám na našej stránke prinášame prehľadný postup ich vybavenia :


Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob ako vybaviť túto nutnú súčasť projektu plynovej prípojky, je požiadať SPP - distribúcia, a.s. o zmluvu o pripojení elektronicky - cez online aplikáciu, prípadne prostredníctvom emailu. Rovnako je možné tak urobiť v úradných hodinách vo fyzických pobočkách, budete potrebovať tie isté dokumenty ako pri elektronickej žiadosti, akurát Vám to zaberie viac času.

Dokumenty potrebné k žiadosti o pripojenie (podávané ako prílohy) :- katastrálna mapa s vyznačením predmetnej parcely (stačí z internetového kataster portálu),
- list vlastníctva (stačí z internetového kataster portálu),
- súhlas spoluvlastníka na tlačive od SPP - distribúcia, a.s. (iba ak vlastníte parcelu inak ako 1/1, čiže máte spoluvlastníkov - BSM manželov sa nepovažuje za spoluvlastníctvo) - podpisy nie je treba notársky overovať,

Postup vyžiadania žiadosti o pripojenie elektronicky cez web SPP - distribúcia je potom nasledovný:1. prejdite na stránku www.spp-distribucia.sk
2. na lište vľavo kliknite na kategóriu domácnosti
3. vyberte možnosť nové pripojenie -> Rodinný dom
Úvodná stránka k novému pripojeniu SPP - krok 1
4. Kliknite na "Žiadosť o pripojenie" ako je to zobrazené na obrázku hore
5. následne sa Vám zobrazí podrobne popísaný postup ako vyplniť žiadosť o pripojenie. Tu si môžete zvoliť formu žiadosti (buď stiahnuť tlačivo, ktoré vyplníte a odošlete emailom alebo vyplnením tlačiva priamo v rámci webstránky - tzv. online aplikácia)

6. najrýchlejším spôsobom je vyplniť žiadosť cez online aplikáciu, preto kliknite na "ONLINE žiadosť" ako je to zobrazené obrázku nižšie.
Žiadosť o nové pripojenie k SPP - krok 3 - Online žiadosť
7. kliknite na "žiadosti o pripojenie" ako je uvedené na obrázku nižšie
Žiadosť o nové pripojenie k SPP - krok 4 - Online žiadosť
8. otvorí sa Vám online aplikácia zobrazená na obrázku nižšie , ktorá Vás prevedie celým procesom žiadosti - vyplníte potrebné údaje, načítate všetky potrebné prílohy (uvedené vyššie) a máte hotovo.
Žiadosť o nové pripojenie k SPP - krok 8 - online aplikácia
Pokiaľ máte záujem vyplniť žiadosť vo svojom počítači a následne odoslať emailom, potom sa vráťte ku kroku číslo 6, a namiesto kliknutia na "ONLINE žiadosť", kliknite na "Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti - fyzická osoba", následne si do počítača uložíte formulár od SPP vo formáte Excel, tento vyplníte a odošlete aj s prílohami emailom na adresu "pripajanie@distribuciaplynu.sk".

Pre výpočet predpokladaného hodinového odberu použite "Pomôcku pre orientačný výpočet ročnej a hodinovej spotreby zemného plynu", ktorá sa nachádza na stránke v kroku číslo 6.

Uvedený postup sa môže samozrejme časom mierne zmeniť, ale princíp zostáva rovnaký. V prípade otázok ohľadom pripojenia kontaktujte Zákaznícku linku pre pripájanie k distribučnej sieti SPP na čísle 0850 269 269.

Zdroj obrázkov : www.spp-distribucia.sk
Pokiaľ Vás zaujal náš článok, mohlo by Vás zaujímať aj nasledovné:
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696